LEDER, MANDAG 8. JULI

Hvorfor må Camilla forlate Tøndergård?

HJERTESKJÆRENDE: Det står ledig skoleplass til Camilla ved Tøndergård skole, der hun har utviklet et særegent språk. Fylkeskommunen vil sende jenta til ei anna skole.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Er det slik politikerne vil at ungdom med spesielle behov skal behandles.

Leder

Tenåringsjenta Camilla får ikke fortsette på Tøndergård skole og ressurssenter når hun om en drøy måned skal begynne på videregående skole. Jenta, som har den alvorlige sjukdommen Retts syndrom (RS) – en sjukdom som blant gjør det problematisk for henne å kommunisere – søkte i februar om fortsatt skoleplass på Tøndergård, men utdanningsavdelinga i fylkeskommunen avslo ønsket fra Camilla og foreldrene, og ga henne skoleplass ved Fræna videregående skole. Foreldrene klaget på avgjørelsen, men både klagen og anken er avvist.

Camillas kamp for å få fortsette skolegangen ved Tøndergård er direkte opprørende. Denne skolen eies av kommunene Aukra, Fræna, Eide, Rauma, Vestnes, Molde, Midsund, Gjemnes og Nesset, og er bygget opp nettopp for å gi barn og ungdom tilrettelagt undervisning. Skolen har som mål å utvikle elevenes iboende ressurser mest og best mulig. Møre og Romsdal fylkeskommune, som har ansvaret for videregående opplæring, har avtale om å kjøpe et antall skoleplasser ved Tøndergård. Fylkespolitikerne har vedtatt at det skal være tilbud til elever som har spesielle behov. Victoria Smenes (KrF) har stått i fremste rekke for å ivareta de svakeste elevene, og fylkestinget har fulgt opp med tydelige bestillinger. Hvorfor følges ikke politiske vedtak opp fra administrasjonens side?


Torgeir Dahl: – Dette er hårreisende

Ordfører i Molde Torgeir Dahl mener saka viser en avviklingsprosess av videregående skoletilbud på Tøndergård skole.

 

Fylkeskommunen: – Skolen skal passe utfordringsbildet

Fem elever søkte på videregående plass på Tøndergård skole til høsten. Kun en fikk plass.


Denne saka handler ikke om at Fræna videregående skole ikke er ei god skole, kjernen er at Tøndergård har den helt spesielle kompetansen elever som Camilla trenger. På Tøndergård er det bygget trygghet og forutsigbarhet rundt eleven. Det oppløftende resultatet er at Camilla har utviklet et helt særegent språk ved hjelp av øynene. Camillas foreldre frykter bytte av skole og miljø vil frata datteren det spesielle språket hun har lært seg. Hvem vet bedre enn foreldrene hva som er best for Camilla? Fylkeskommunen har avtalt å kunne ha et visst antall elever ved Tøndergård skole. Så viser det seg at fylkeskommunen ikke har fylt opp plassene de har til rådighet. Det står ledig skoleplass og venter på Camilla, men noen har funnet ut at hun ikke skal dit. Det er hjerteskjærende. Er det slik politikerne i fylket vil at ungdom med spesielle behov skal behandles?


Steinar Reiten reagerer sterkt på Camilla-saken: – Dette er en skandale

Stortingsrepresentanten mener fylkeskommunen setter foreldreretten til side, og kaller det en systemsvikt.