Gjenbruk skaper nye miljøutfordringer

Kunstgress i naturen: Ellesiv Valle Nordheim varslet Romsdals Budstikke om kunstgresset som lå og slang i naturen i Granlia.   Foto: Bjørn Brunvoll

Det bør lages en god vegleder for hvordan man trygt kan håndtere brukt kunstgress i framtida.

Leder

Det som i utgangspunktet høres ut som en god idé kan fort bli en stor utfordring. Romsdals Budstikke har de siste dagene fortalt om rester av kunstgressbaner som er funnet i naturen. I begge tilfellene som er omtalt i Budstikka var utgangspunktet et ønske om gjenbruk. Det viste seg imidlertid at det ikke var så lett som først antatt å legge gammelt kunstgress på nye baner. Mediehuset har mottatt flere tips om at gammelt dekke har blitt liggende ute.

I løpet av de siste åra har kunstgress blitt standarden på de fleste breddeanlegg i vårt område. Kunstgress har begrenset levetid, og etter noen år må det skiftes ut. Grunntanken om gjenbruk er i utgangspunktet god. De to historiene som avisa fortalte sist uke viser at det kan være utfordrende. En kjerneutfordring er at gjenbruk ikke gir de samme mulighetene for økonomisk støtte. For enkelte av aktørene som har mottatt brukt kunstgress har dette vært en overraskelse, og prosjektet har følgelig blitt dyrere enn først antatt. I tillegg kan brukt kunstgress inneholde sand og granulat som gjør at det er vanskelig å bruke det til andre formål. Mengden av granulat gjør at det i dag er det kostbart å levere brukt kunstgress til avfallsmottak.

Molde kommune er en stor og profesjonell aktør. Derfor har de også et ansvar for informasjon når de gir fra seg kunstgress til lag og foreninger for gjenbruk. De siste åra har det blitt mer oppmerksomhet rundt miljøutfordringene ved kunstgressbaner. Det er derfor riktig at kommunen nå tar grep for å få oversikt over situasjonen. Det er også bra at kommunen gir uttrykk for at de forstår at denne situasjonen er vanskelig for lag og foreninger som har mottatt brukt kunstgress. Oppmerksomhet rundt saka kan bidra til en nødvendig opprydning. Samtidig bør kommunen strekke ut ei hånd til de lag og foreninger som nå har utfordringer fordi at de har tatt imot brukt kunstgress fra kommunale anlegg. Samtidig bør det lages en god vegleder for hvordan man best kan håndtere kunstgress i framtida.