LEDER FREDAG 14. JUNI

En viktig beklagelse

Politiet beklager: Under årets Pride-feiring i Oslo vil politiet arrangere en samling hvor de vil be homofile om unnskyldning for urett og trakassering tilbake i tid.  

Beklagelsen peker på urett som er gjort tilbake i tid. Samtidig er det et klart og forpliktende uttrykk på hva som er politiets holdninger i 2019.

Leder

Politiet i Norge kom onsdag med en offentlig beklagelse. I en pressemelding gjør etaten det klart at de planlagt en samling for politiansatte, politistudenter og inviterte gjester. Hensikten med samlinga er at politiet ønsker å be homofile om unnskyldning for den urett og trakassering mange ble utsatt for gjennom flere år. Samlinga vil finne sted under åpningen av årets Pride-feiring i Oslo. Dette er en viktig beklagelse som er helt på sin plass. Ved siden av at den peker på urett som ble gjort tilbake i tid er det et klart og forpliktende signal på hva som er politiets holdninger i 2019.

De siste åra har det vært flere statlige institusjoner som har gitt offentlige beklagelser. Verdien av dette er stor for mange. Det viser samtidig at offentlige institusjoner er villige til å se med et kritisk blikk på hvordan de har opptrådt tilbake i tid. Lenge var det et etterlatt inntrykk at staten ikke ville ta ansvar for urett som de har begått. Offentlige beklagelser som den som politiet kom med denne uka viser at kulturen er i ferd med å bli endret. Politiet er en etat som er avhengig av publikums tillit. Beklagelsen som nå gis er med på å bygge opp tillit, og kan føre til at flere tar kontakt med politiet om saker.

Historikere som NRK har snakket med setter onsdagens beklagelse i sammenheng med amerikansk politi sin ferske beklagelse for hvordan de opptrådte i Stonewall-opprøret i New York på slutten av 1960-tallet. Opprøret regnes av som startskuddet for kampen for homofiles rettigheter i USA. Det er sjølsagt beklagelig at det tar så lang tid før en offisiell beklagelse foreligger. Kim Friele har rett når hun sier at det er beklagelig at dagens generasjon må be om beklagelse for foreldrenes synder. Samtidig har Politiet vært blant de etatene som tydelig har støttet Homobevegelsen, blant annet under Pride-arrangement over hele landet. Andre samfunnsinstitusjoner, ikke minst Forsvaret, bør lære av det som politiet nå gjør i denne saka.