LEDER ONSDAG 12. JUNI

Endelig litt bevegelse på Lubbenes

Det er beklagelig at støtteordningene ikke motiverer til gjenbruk.

Vil ruste opp: Et enstemmig plan- og utviklingsstyre vedtok i forrige uke at kunstgressbanen på Lubbenes skal rennoveres. Saka går videre til kommunestyret.   Foto: Bjørn Brunvoll

Det er beklagelig at støtteordningene ikke motiverer til gjenbruk.

Leder

Plan- og utviklingsstyret i Molde kommune ønsker en renovering av kunstgressbanen på Lubbenes. Det kommunale anlegget, av mange omtalt som KGB, har over tid blitt dårlig vedlikeholdt. Ambisjonen er at det nye anlegget med nytt kunstgress skal stå klart til sommersesongen 2020. Dette fordrer at saka også blir vedtatt i kommunestyret neste uke.

Nærmiljøanlegg, som kunstgressbana på Lubbenes, har stor verdi for lokalsamfunnet. Gjennom en vanlig treningsdag er flere hundre mennesker i aksjon på et slikt anlegg. Dert er et viktig folkehelsetiltak. I tillegg ser vi at kommunale baner er populære møtesteder, også utenom den organiserte idretten. Lubbenes var en av landets første kunstgressbaner. En oppgradering er nå helt nødvendig for at byens klubber kan bruke banen som trenings- og kamparena. Det er derfor svært positivt at planene også inkluderer snødeponi, parkeringsplass og garderobeanlegg.

Det er bekymring knyttet til miljøaspektet ved slike baner. Det er likevel forståelig at rådmannen og politikerne går for en tradisjonell løsning, spesielt for et prosjekt som allerede er på overtid. Samtidig er det beklagelig at støtteordningene ikke motiverer til gjenbruk og nye miljøprosjekt. Kunstgresset fra Alker stadion kan for eksempel ikke brukes fordi at prosjektet da ikke vil kunne motta spillemidler.

Det som uansett må på plass er et godt snødeponi. De siste åra har det blitt mye større oppmerksomhet rundt miljøulempene ved granulat på kunstgressbaner. Molde trenger flere baner som kan brukes om vinteren. Lubbenes blir et slikt anlegg. Følgelig er det viktig at man allerede fra første vinter har på plass gode miljøløsninger for anlegget.

En oppgradering av Lubbenes kan gi et løft for nærområdet rundt banen. God trafikkavvikling vil bli viktig i forlengelsen. Det vil bli en ny sak til høsten. Samtidig var det viktige denne gangen å få på plass finansieringen av nærmiljøanlegget. Derfor var det enstemmige vedtaket fra Plan- og utviklingsstyret viktig.