LEDER TIRSDAG 11. JUNI

Uklok pengebruk ikke til pasientens beste

Overforbruket hemmer helsetilbudet: Adm. direktør Nils Kvernmo har ansvaret for å stoppe overforbruket av penger. 

Uklok pengebruk er ikke til pasientenes beste.

Leder

2019 skulle bli året der Helse Møre og Romsdal fikk økonomien på rett kjøl, slik at sjukehusa kunne bruke all tid og krefter på å behandle flere pasienter. Når styret for helseforetaket møtes onsdag, har de fått tall som viser at det ser like vanskelig ut å styre pengebruken i år som tidligere år. Historien gjentar seg; Helse Møre og Romsdal bruker penger de ikke har, og administrasjonen er optimistisk i trua på at snart skal dette rette seg. Måned etter måned driver helseforetaket dyrere enn de har fått penger til.

Det hadde vært lettere å forstå overforbruket i helseforetaket hvis man hadde sett at aktiviteten ved sjukehusa var ekstra stor, at flere og flere pasienter fikk raskere behandling og at ventetida blir kortere. Dessverre er ikke det hovedinntrykket. Helseforetakets egne rapporter viser at aktiviteten i somatikken har vært lavere enn beregnet, ventetida for pasienter som skal ha somatisk behandling (ikke psykiatri) økte i april. I psykiatrien var det færre polikliniske opphold i april både for voksne og barn enn det var lagt opp til. Halvparten av pasientene som ble utskrevet fra sjukehus, måtte vente i mer enn ett døgn før helseforetaket sendte oppdatert pasientinformasjon til fastlegen eller kommunehelsetjenesten.

Den nye direktøren, Nils Kvernmo, har et stort stykke arbeid foran seg, for overforbruket fører til at sjukehusa ikke har pengene de hadde trengt til å fornye nødvendig medisinsk-teknisk utstyr. Aktivitet som er tilpasset økonomien er et ledelsesansvar. Direktørens viktigste grep er å få ledere på alle nivå til å drive pasientbehandling på beste måte med pengene de har til rådighet. Det må ha konsekvenser for ledere som ikke holder styr på aktiviteten og pengebruken, de kan ikke være ledere. Hverdagen har innhentet helseforetaket etter at den opprivende – og helt unødvendige – striden helseforetaket utløste rundt fødetilbudene. Direktør Kvernmo mener det er nødvendig å kutte kostnader tilsvarende 130 stillinger som et kortsiktig tiltak. I likhet med andre offentlige virksomheter, inkludert kommunene og fylkeskommunen, må helseforetaket styre pengebruken. Uklok pengebruk er ikke til pasientenes beste.