LEDER FREDAG 7. JUNI

Straffes for å ha for godt ferjetilbud

Det vil se merkelig ut om Dale og regjeringa mener vi har for godt ferjetilbud.

For mange ferjeavganger? Hvis staten kutter 50 millioner kroner i inntektene til fylkeskommunen, vil det føre til færre ferjeavganger neste år.   Foto: Richard Nergaard

Det vil se merkelig ut om Dale og regjeringa mener vi har for godt ferjetilbud.

Leder

Ferjene er limet i samferdselsfylket Møre og Romsdal. I løpet av ett år frakter ferjene på de 26 ferjesambanda rundt 7 millioner kjøretøy. Ingen andre fylker i landet har så mange ferjesamband som Møre og Romsdal.

Nå har det kommet varsel om at staten vil kutte i støtten til fylkeskommunen neste år fordi Møre og Romsdal har et for godt ferjetilbud og for høye inntekter fra ferjekundene. Beløpet staten tenker å redusere med, er på 50 millioner kroner.

Hele problemstillingen virker fullstendig ubegripelig. Politikerne i Møre og Romsdal har møysommelig bygget opp et ferjetilbud som har blitt bedre og bedre.

Både på de fire riksvegsambanda, der Molde-Vestnes er ett, og på de 22 ferjesambanda som fylkeskommunen driver, har antall ferjeavganger blitt økt. Trafikkmengden har også økt slik at det har vært nødvendig med større kapasitet.

Politikerne skal ha ros for å bruke penger på å kjøre ferjer flere timer av døgnet. Det går sikkert an å hevde at politikerne har tøyd strikken for langt og være for raus med ferjetilbudet, og dermed påført fylkeskommunen større utgifter.

Men omtanken for innbyggerne har veid tyngst. Det skal gå ferjer både tidlig om morgenen og seint på kvelden sånn at folk skal kunne komme seg både til og fra jobb og andre gjøremål, sjøl om man bor slik til at man er avhengig av ferje.

Storsamfunnets svar til Møre og Romsdal virker å være at vi har et ferjetilbud som er bedre enn vi burde hatt.

Statens regnemodeller har trøbbel med å fange opp virkeligheten når det brukes gjennomsnittstall for å finne ut hvor mye penger Møre og Romsdal skal få til å drifte ferjene.

Samferdselsminister Jon Georg Dale kjenner situasjonen i heimfylket sitt bedre enn de fleste. Han har vært med på å bygge opp ferjetilbudet. Det vil se mer enn merkelig ut om Dale og regjeringa mener folk og næringsliv i Møre og Romsdal har et for godt ferjetilbud.

Når statsbudsjettet for 2020 legges fram i oktober, bør det ikke inneholde ei eneste krone mindre til ferjedrift i Møre og Romsdal.