LEDER LØRDAG 1. JUNI

Uvissheten smitter på øykommunene

Prisgitt at ferjene går: Innbyggerne i øykommunene Midsund og Aukra er helt avhengnig av at ferjene går slik de skal. Ordførerne er kritisk til innstilte avganger.  Foto: Bjørn Brunvoll

Ingen må bagatellisere hvordan det oppleves når ferjene ikke går.

Leder

Går ferja når den skal? Både privatreisende og næringstrafikken som er avhengig av å ta ferje på sambandet Solholmen-Mordalsvågen og Aukra-Hollingsholmen vil være viss på at ferjene går etter den oppsatte rutetabellen. Denne uka har ordførerne i de to øykommunene, Odd Helge Gangstad i Midsund og Bernhard Riksfjord i Aukra, kommentert ferjesituasjonen. De to ordførerne opplever at det har vært flere innstilte ferjeavganger mellom fastlandet og øyene. I løpet av fem dager var ferja Aukra-Hollingsholmen innstilt to perioder. Reserveløsningen ble at ferja som trafikkerer til Midsund, gikk i et trekantsamband. Men uten noen til å dirigere køene på ferjekaiene, ble det ifølge lokalkjente raskt kaos med trafikanter fra ulike ferjeleier som skulle samkjøres.

Ferjeselskapet Fjord1 viser til at regulariteten på de to sambandene er 99,9 prosent. Det høres overbevisende ut, men tar vi ferjesambandet mellom Gossen og fastlandet, er det rundt 24.000 overfarter per år. 0,1 prosent innstilte avganger utgjør i et slikt regnestykke 24 overfarter per år.

Informasjon til de reisende er helt avgjørende. Fjord1 tilbyr folk å abonnere på varsling via mobiltelefonen. Ikke alle har registrert seg med passord, eller har lokal tilhørighet. Fjord1 må legge enda mer kraft i å få ut sanntidsinformasjon til alle ferjereisende. Et annet forhold: Har fylkeskommunen stilt for svake krav i ferjeanbudet om at Fjord1 må ha reserveferje klar på kort varsel?

Innbyggerne i øykommunene , og næringslivet, er helt avhengig av at sambandene er åpne og at ferjene går. Ingen må bagatellisere hvordan det oppleves når ferjene av ulike grunner ikke går slik de skal. Kritikken fra ordførerne i Midsund og Aukra kan oppfattes som krass, men den gjenspeiler uvissheten folk på øyene opplever. Det er denne uvissheten ordførerne varsler om. Det er vanskelig å få inn på et regneark hvilken belastning det er for folk som skal nå for eksempel flyforbindelser videre, når ferja ikke går, eller studenten som har gått tre år på skole og får eksamensdagen ødelagt hvis ferja ikke går.