LEDER LØRDAG 18. MAI

Klær må få bedre miljømerking

«Klær er en betydelig kilde til forurensing av havet.»

MILJØPROBLEM: Den synlige plasten i havet og på stranda er et stort problem. Men mikroplast, blant annet fra tekstiler, er også en betydelig miljøutfordring.   Foto: NTB scanpix

Leder

Hvor ofte tenker du over at klær du kjøper kan være skadelig for miljøet og trolig vil forurense havet i lang tid framover? De fleste av oss har vel kanskje først nylig blitt oppmerksomme på at klær er en betydelig kilde til plast i havet.

Nye tall viser at over 60 prosent av klærne som produseres i dag inneholder ulike former for plast. Stoff som polyester, akryl, elastan og nylon. Helt vanlig i en rekke klær vi kjøper og forbruker. Men de forurenser: – Klærne våre mister fiber, både når vi bruker dem og når vi vasker dem. De går via renseanleggene og ut i havet, forteller Ingun Grimstad Klepp, ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO til NRK.

Det er anslått at verdenshavene tilføres enorme mengder mikroplast hvert år. I Norge er bildekk, maling, kunstgressbaner, plastpellettsproduksjon og tekstiler blant de største kildene til mikroplastforurensing. Opp mot en tredelt av mikroplasten i havet kommer fra tekstiler. Plastpartiklene spres i hav og på strender.

Å kjøpe og bruke miljøvennlige klær vil med andre ord kunne utgjøre en betydelig reduksjon av mikroplast i havet. Men det er ikke lett i dag for den enkelte forbruker å skulle orientere seg i hva som gode valg.

Vi vet fra før at jo mer klær vi kjøper, desto mer øker belastningen på miljøet. Å produsere klær krever enorme mengder vann, i tillegg til at CO2-utslippet er stort. Tekstilforbruket til én enkelt person hvert år utgjør en større CO2-belastning enn strømforbruket fra alle husholdningsapparatene våre.

Forbrukerrådet vil at alle klær i norske butikker skal merkes med hvor miljøfarlige de er.

– Den skal gi deg informasjonen du trenger raskt, og bør være obligatorisk, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Vi er enig. Forbruksprodukter, som også klær er, bør være miljømerket.