LEDER ONSDAG 15. MAI:

Fødeopprøret er en alvorlig vekker

Kjemper for fødetilbudene: Bunadsgeriljaens protest foran Stortinget mot nedlegging av fødetilbud gjorde inntrykk på stortingsrepresentantene. FOTO: Scanpix  Foto: Kelly, Ryan

Det hviler stort ansvar på styret for å svinge unna lokale preferanser og fogderistrid.

Leder

Helse Møre og Romsdals særdeles ukloke hastevedtak om å slå sammen fødeavdelingene i Kristiansund og Molde endte som nasjonal konfliktsak i Stortinget. Tirsdag ettermiddag behandlet Stortinget to forslag som begge innebar at nasjonalforsamlinga påla Helse Møre og Romsdal å stanse planene om en sammenslåing av fødeavdelingene. Forslagene fra henholdsvis Rødt/SV, og Senterpartiet, fikk ikke flertall ettersom de fire regjeringspartiene holder fast ved at det er styrene i helseforetakene som er ansvarlig for å gi befolkningen et godt helsetilbud ut fra den summen penger helseforetakene har fått til rådighet for å drive pasientbehandling.


Bunadskledde kvinner aksjonerte i Oslo

Med kampropet «Trygghet for barn og mor. Vi vil ha føden der vi bor», samlet bunadskledde seg utenfor Stortinget tirsdag for å aksjonere for fødeavdelinger.


Utafor Stortinget holdt Bunadsgeriljaen, som startet på Nordmøre med krav om at fødeavdelinga ved Kristiansund sykehus skal bevares, markering. Bunadsgeriljaen har blitt lagt merke til, og tatt hensyn til blant stortingspolitikerne. Ikke en eneste stortingsrepresentant synes det var klokt av ledelsen i Helse Møre og Romsdal å velge fødetilbudet som sparetiltak. Helse Møre og Romsdal har skaffet seg et omdømme som økonomisk ute av kontroll, med dårlig styring og vilkårlige sparetiltak, både når det gjaldt fødetilbudet, rehabiliteringen og foreslåtte kutt i psykisk helsevern.

Onsdag 15. mai møtes styret i Helse Møre og Romsdal for å prøve å få kontroll over pengebruken. Ny direktør er konstituert, og tidligere fylkesmann Lodve Solholm er sammen med direktør for Høgskolen i Molde, Gerd Marit Langøy, nye styremedlemmer. Det hviler et stort ansvar på styret for å svinge unna lokale preferanser og fogderistrid, og heller brukt klokskap for å bygge tillit i befolkningen til endringene dette helseforetaket må gjennom. Fødeopprøret har vært en alvorlig vekker for hvor galt det kan gå når helseforetaket ikke klarer å få folkets aksept til omstillinger. Stortinget og regjeringa kommer til å følge nøye med på hva helseforetaket gjør, innbyggerne i alle deler av fylket vil også følge nøye med. Framover handler det om å gjenskape samarbeidsklimaet med kommunene, frigjøre penger til å fornye utstyr og oppgradere lokaler, og se fram mot at denne delen av fylket om fire år kan ta i bruk et nytt og moderne sjukehusbygg som gir helsetjenester av beste kvalitet.


Kjersti Toppe (Sp) vil ha fødetilbud i Kristiansund også etter at nytt sjukehus står ferdig

– Vi skal holde trøkket oppe

Sjøl om et flertall i Stortinget som ventet ikke vil stoppe nedleggingen av fødeavdelinga i Kristiansund, fortsetter Kjersti Toppe og Senterpartiet kampen. – Vi skal holde trøkket oppe og hindre at fødeavdelinga i Kristiansund legges ned, sier Toppe.