LEDER TIRSDAG 14. MAI

Endelig løsning for flybuss i Molde

Fikk JA TIL SLUTT: Per Kåre Stavik i Molde Minibuss & Cruiseservice starter opp et etterlengtet flybusstilbud i Molde. Sist onsdag sa samferdselsutvalget i fylket ja.  Foto: Eirik Heen

Vegen fram mot etablering av en flybuss har vært lang og unødig kronglete

Leder

I mange år har det blitt snakket om behovet for en fast flybuss for passasjerer til og fra Årø lufthavn. For mange tilreisende er en lang taxikø det første som møter en etter ankomst i Molde. På samme måte er det næringskunder som velger å kjøre gjester til og fra flybussen for at de skal være på den sikre siden. For Molde og Romsdalsregionen er dette rett og slett dårlig reklame. Siden 2017 har private aktører jobbet for å få på plass et fast busstilbud.

Molde Minibuss & Cruiseservice fikk forrige uke tillatelse til å transportere ruta. Aktørene bak selskapet fortjener ros for sitt initiativ. Selskapet består av fire løyvehavere tilknyttet Molde taxisentral. De har sjøl fått tilbakemeldinger fra reisende som har etterlyst et slikt tilbud. Vegen fram mot en slik tillatelse har vært lang, og unødig kronglete. Samferdselsutvalget la først noen begrensninger i løyvet. Ved første behandling fikk ikke selskapet lov til å stoppe ved ferjekaia og rutebilstasjonen. Det er jo rett og slett merkelig at en flybuss ikke skal få lov til å stoppe ved slike trafikknutepunkt. Heldigvis snudde samferdselsutvalget da saka kom opp til ny behandling.


Nå blir det nytt flybusstilbud i Molde

Molde Minibuss & Cruiseservice skal kjøre flypassasjerer til og fra Molde sentrum.


Denne saka viser hvor vanskelig det kan være å få på plass en løsning på en sak som mange oppfatter som et problem. Molde Næringsforum og Avinor skal ha ros for at de sammen med selskapet gikk inn og fikk saka opp på nytt. Det er beklagelig at selskapet har mistet tid, og at situasjonen i ventetida har vært uendret. Først nå, rundt ett år etter at prosessen startet, kan selskapet for alvor starte planleggingen av oppstart for flybussen. I tida hvor denne saka har vært til utredning og politisk behandling har mange tilreisende ventet på transport på flyplassen.

Molde og Romsdal ønsker å vokse i kurs- og konferansemarkedet. Et trygt og forutsigbart system for transport fra byen til ferjekaia, rutebilstasjonen og hotellene er en viktig faktor for at man skal lykkes med den ambisjonen.