LEDER FREDAG 10. MAI

Nå må Lubbenes rustes opp

PÅ OVERTID: Gjennom flere år har det blitt vist til at vegløsning er et problem for renovering av Lubbenes. Molde FK ønsker nå å utvikle området sammen med kommunen.  Foto: Bjørn Brunvoll

At et stort, sentrumsnært område får ligge slik år etter år er urovekkende

Leder

Over tid har det kommunale idrettsanlegget på Lubbenes i Molde fått forfalle. Molde FK er en av klubbene som bruker anlegget som heimearena for sine breddelag. De er oppgitt over manglende vedlikehold og beskriver en situasjon der det er utfordringer knyttet til bane, undervarme, lys, garderober og manglende miljøtiltak. Både klubben og fotballkretsen har varslet kommunen om situasjonen som nå anses som kritisk. MFK er usikker på om det er tilstrekkelig med lys rundt anlegget til at det kan arrangeres kveldskamper på kunstgressbanen til høsten.

Molde FK gir klart uttrykk for at de ønsker å investere i området. Målet er å bygge et signalanlegg for breddefotballen i klubben. Det er en god og riktig ambisjon. Et slikt løft fordrer imidlertid et samarbeid med kommunen. Kultursjef Janny Meese opplyser til Romsdals Budstikke at det over tid har vært dialog mellom partene, og at kommunen erkjenner at det ikke er holdbare forhold. Hun gir uttrykk for at partene har en ulik tilnærming til hvordan problemet skal løses. Hun håper at saka kommer opp til politisk behandling før sommeren.

Det er uholdbart at situasjonen rundt Lubbenes og Retiro forblir uløst. Taperne på dette er barn og unge som ønsker å bruke plassen til idrett. Ved siden av at dette er et viktig tiltak for idretten er det også en unik mulighet til å utvikle byen. At et stort, sentrumsnært område får ligge slik år etter år er urovekkende. Inntrykket er at forfallet sprer seg. Kommunen oppgir noen årsaker til at det har blitt slikt, blant annet problematikk knyttet til vegløsning. VI merker oss derfor at leder i Plan- og utviklingsutvalget, Roar Bech (H), understreker at vegtilslutning ikke bør bremse prosjektet på Retiro.

Statens vegvesen opplyser at en vegplan for hele området kan ligge flere år fram i tid. Igjen vises det til at Retiro og Lubbenes er en del av et større bilde. Vi håper at den politiske behandlinga av saka kan føre til at dette bildet blir klarere og at man får litt framdrift. Kunstgresset som kan fornye bana, har ligget i ruller ved bana siden høsten 2017.