Varslere i politiet bør få bedre vern

FRYKT FOR Å SI FRA: Flere ansatte varsler om kritikkverdige forhold i politiet. Men også om frykt for represalier.  Foto: Scanpix

Politi tør ikke si fra om problemer på jobben fordi de frykter straff.

Leder

Flere politifolk varsler nå om kritikkverdige forhold på jobb. Fra 2017 til 2018 økte antall varslinger fra 17 til 27. Det er en stor økning. Ifølge assisterende politidirektør Håkon Skulstad er varslene om arbeidsmiljø, ledelse, trakassering og gjengjeldelse og om uforsvarlig etterforskning.

Men kan tjenestepersonell som sier fra om det de mener er galt på jobb, være trygg på at varselet får en rettferdig og seriøs behandling?

Ikke hvis vi skal tro politiets egen fagforening Politiets Fellesforbund. Fagforeningen, som organiserer 17.000 av landets politiansatte, står ved at de ikke anbefaler sine medlemmer å varsle.

Det var etter den såkalte «Monika-saka» i Hordaland at Politiets Fellesforbund bestemte seg for å fraråde politifolk å varsle om kritikkverdige forhold. Forbundet viser til saker hvor de mener varslere ble sjukmeldt, omplassert eller sliter med følelsen av at ledelsen tar hevn, skriver avisa Klassekampen.

Flere studier, både norske og internasjonale, har vist at det er en høg terskel for politifolk som vil varsle om kritikkverdige forhold. Både en intern sjøljustis, taushetskultur og sterk lojalitet går igjen som forklaring i mange av undersøkelsene. Politi tør ikke si fra om problemer på jobben fordi de frykter straff, viser nylig arbeid av den svenske forskeren Malin Wieslander. Lite tyder på at det er annerledes i Norge.

Ikke alle varsler er reelle. Noen ganger kan bakgrunnen for eksempel være konflikter på arbeidsplassen. Men i en yrkesgruppe hvor ansvaret for å utøve makt er så stort og hvor tjenestefolk er så utsatt sjøl, bør varslingssaker kunne håndteres uten preg av en fryktkultur.

Økningen i antall uønskete hendelser, avvik og ansatte som får skader på jobb i politiet forteller at det er viktig med åpenhet. En mulig løsning er å få på plass et nasjonalt varslingsombud, slik fagforeningen lenge har ønsket, for å sikre både varsler og den det blir varslet om.