LEDER ONSDAG 8. MAI

Digitalt løft for Molde-skolen

VIKTIG INVESTERING: Lærer Bendik Blakstad og elevene Knut Rød Anton Hjertø (7) ved Langmyra skole kan glede seg over at skolen har investert i lesebrett.  Foto: Bjørn Brunvoll

Investeringen er viktig fordi den utlikner sosiale forskjeller ved at alle nå har tilgang til lesebrett

Leder

Samtlige elever i barne- og ungdomsskolen i Molde får i løpet av året eget lesebrett eller bærbar datamaskin til skolebruk. Dette er en viktig endring for å gjøre skolehverdagen mer digital. Rektor Margaret Mørk ved Langmyra skole beskriver investeringen som den største endringen som har skjedd i hennes liv i skolen. Kommunen har til sammen kjøpt inn 2100 lesebrett og 1000 bærbare datamaskiner. Totalt skal det være investert 7,5 millioner kroner.

Skolen er i utvikling. Etter innkjøpet av nytt utstyr står man bedre rustet til å møte lærekrav innen digitalisering og digitale ferdigheter. For å si det litt enkelt: Digitalisering er ikke lenger bare noen ord på læreplanen. Data kom inn i grunnskolen første gang på 90-tallet. Gradvis er mer av leksearbeidet overført fra skriveblokker til data. En utfordring er at ikke alle har lik tilgang til digitale verktøy heime. Investeringen er derfor viktig fordi den utlikner sosiale forskjeller ved at alle nå har tilgang til likeverdige læringsressurser.

Innføring av data i skolen gir muligheter, men også nye utfordringer. Derfor er det viktig at strategien nå forankres godt sammen med elevene og foreldre. Endringene kommer ikke av seg sjøl om man har investert i ny teknologi. Skolen må følge opp slik at data blir brukt riktig i undervisningen. De siste åra har de store forlagene investert mer i digitale verktøy til undervisningsformål. Utstyrssituasjonen gjør at det nå er mulig å møte dette med interesse og nysgjerrighet. Det handler om å finne fram til de gode digitale læringsverktøyene, og sikre en god infrastruktur rundt.

Den viktigste ressursen i skolen er samspillet mellom elev og lærerne. De har nå fått et nytt verktøy for å utvikle et godt læringsmiljø. Samtidig er vi opptatt av at Molde kommune også ser på lærerbemanningen. Nye dataverktøy må ikke føre til enda større klasser og færre lærere i grunnskolen. Vi er enige med Molde kommunes rådgiver: Det er fortsatt læreren, og lærerens møte med elev, som er viktigst.