LEDER LØRDAG 4. MAI

Ny direktør må vise gjennomføringskraft

PENGENE RENNER UT: Konstituert direktør Nils Kvernmo får jobben med å få lønnskostnadene i helseforetaket under kontroll.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Hovedoppgaven til Nils Kvernmo blir å effektivisere og gjennomføre kostnadskutt.

Leder

Bekymringene rundt økonomien i Helse Møre og Romsdal er ikke over sjøl om styret i helseforetaket avsatte Espen Remme som administrerende direktør. Etter det Romsdals Budstikke har grunn til å tro, er helseforetaket langt fra å ha kontroll over lønnskostnadene. I løpet av årets tre første måneder skal lønnsbudsjettet ha sprukket med rundt 30 millioner kroner. Nå ser vi politikere fra ulike deler av fylket komme med utspill for å unngå at deres nærsjukehus rammes av sparetiltak og pengemangel.

Det har ikke vært mangel på planer om tiltak som skulle bringe økonomien under kontroll. Når det kommer til stykket har ikke Helse Møre og Romsdal hatt ledere som har klart å gjennomføre det direktøren har fått beskjed fra styret om. Uten å få kontroll med kostnadene kan ikke Helse Møre og Romsdal gi pasientene det gode helsetilbudet innbyggerne ønsker. Mangelen på gjennomføringskraft har stått i sjøllysende skrift. Hovedoppgaven til Nils Kvernmo som midlertidig direktør, blir derfor å få effektivisert og gjennomført kostnadskutt.

Kvernmo kjenner godt til virkelighetsbildet for Helse Møre og Romsdal. Han kommer fra jobben som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge, og har hatt i oppgave nettopp å se til at de lokale helseforetakene gir folk de beste helsetjenestene innafor de økonomiske rammene som er stilt til rådighet. Helseforetaket er nødt å redusere bruk av innleid arbeidskraft, ekstrahjelp og antall ansatte. Det blir en smertelig prosess. Etter vårt syn må helseforetaket finne sparetiltak som ikke går ut over primærtjenestene som fødetilbud, akuttfunksjoner og psykiatri.

Neste uke lyses anbudet ut for å bygge Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Vi håper direktør Kvernmo legger både trøkk og entusiasme i å få gjennomført planleggingen og byggeprosjektet så raskt som mulig. Det nye fellessjukehuset vil sikre befolkningen på Nordmøre og i Romsdal enda bedre kvalitet på helsetjenestene, og gi Helse Møre og Romsdal en effektiviseringsgevinst dette helseforetaket er helt avhengig av.