LEDER MANDAG 6. MAI

Frps tåkelegging av bompengebetalinga

FRP OG BOMPENGER: Som Frp-politiker er Jon Georg Dale mot bompenger, men som samferdselsminister har Frp-statsråden økt omfanget av bompengebetaling.  Foto: RICHARD NERGAARD

Når kjernevelgerne kjenner bompengene svir økonomisk, får Frp velfortjent tyn.

Leder

Fremskrittspartiet har møtt seg sjøl i døra. Under helgas landsmøte fikk opprøret som partiets egne velgere og andre retter mot Fremskrittspartiet når det gjelder bompenger, mye av oppmerksomheten. Det viser seg at det har kommet 75 nye bomstasjoner i tida Frp har sittet i regjering og hatt ansvaret for samferdselssektoren. Så seint som i valgkampen foran stortingsvalget 2013 lovet partiet at alle bomstasjonene skulle fjernes dersom Frp kom i regjering. Det hjelper lite at partileder Siv Jensen åpnet landsmøtet med å love at regjeringa skal bruke 200 millioner kroner for å rive bomstasjoner, når stadig nye bomstasjoner popper opp. Transportøkonomisk Institutt har beregnet at staten i år tar inn 13 milliarder kroner i bompenger fra bilistene.

Fremskrittspartiet er tuftet på en iboende protest mot økte avgifter og skatter. Partiet startet med navnet fra grunnleggeren, og het fra 1973 «Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep». Utad har Fremskrittspartiet ønsket å framstå som den fremste motstanderen av bompenger. Når virkeligheten viser et helt annet bilde, må det bli krasj. Frp har mistet grepet på velgerne som stolte på Frps motstand mot bompenger. I fjor sommer toppet det seg med folkeaksjonen «Bomfritt Norge – nok er nok». Over store deler av landet opplever folk at grensa er nådd for hvor mye de godtar å betale for å få nye og bedre veger.

I Møre og Romsdal har Frp vært blant de ivrigste for å få bygget nye veger, for eksempel Nordøyvegen. Frp har opptrådt fiffig, først sier partiet ja til å øke ferjetakstene betydelig, deretter argumenterer Frp med at bompengesatsene ikke blir dyrere enn å bruke ferja. På den måten tåkelegger Frp at de sier ja til en vegfinansiering partiet offisielt er imot. Å bruke et spleiselag for å få bygge nye veger fort, aksepteres av mange partier. Bompenger brukes i stor grad også for å finansiere gang- og sykkelveger og kollektivtilbud til folket. Frp er i en særstilling fordi partiet ikke har noen troverdig forklaring på dobbeltkommunikasjonen: De krever lavere avgifter, men øker omfanget av bompenger. Når partiets kjernevelgere opplever at bompengebelastningen svir økonomisk, får Frp vel fortjent tyn.