LEDER FREDAG 3. MAI

Kommunikasjon skaper tillit

Får skryt: Russen i molderegionen får skryt etter starten av russefeiringen. Vi tror at kommunikasjon, åpenhet og tilstedeværelse gir en tryggere russetid.  Foto: Silje Harstad/Molderussen

Det er klokt at politiet aktivt kommuniserer med ungdommen, også om positive opplevelser

Leder

Politiet i Møre og Romsdal skryter av russen etter den første store festhelga for årets russekull. Det er kjekt å se at den omdiskuterte feiringen har fått en god start. Det er sjølsagt altfor tidlig å evaluere årets feiring, men de meldingene som kom ut fra politiet på morgenen 1. mai var av den riktige sorten. Politiet i Molde skriver på Facebook at de gjennom en lang vakt utelukkende møtte blide og positive ungdommer. Vi tror det er klokt at politiet aktivt informerer, også om positive opplevelser. Det skaper en stolthet som kan gi mange positive ringvirkninger.

Dessverre er det slik at mange mindreårige ønsker å være med på russens feiring. Det er all grunn til å ta på alvor de advarslene som har blitt gitt rundt mulige konsekvenser av dette. Derfor er det viktig at politiet har ressurser til å møte ungdommen der de er. Med foredrag og informasjon, men også med tydelig tilstedeværelse. I Molde var det en diskusjon rundt årets feiring knyttet til hvor russen skal kunne oppholde seg. Vi tror det er riktig at firingen skjer i ryddige former på sentrumsnære steder hvor det er naturlig at foreldre, frivillige og organisasjoner er til stede. Forventningene til en russefeiring er bygd opp gjennom flere år. Derfor er det ingen god løsning å drive ungdommene ut av byen, og til steder hvor det er mindre kontroll.


Nærmere 500 russ ble døpt på Retiro

Så er årets russefeiring offisielt i gang. Nærmere 500 russ kysset grisen og ble behørig døpt på Retiro tirsdag kveld.


Det er mye fokus på de negative sidene ved sosiale medier knyttet til en slik feiring. Også det er det mange gode grunner til. Samtidig ser vi nå hvordan de samme kanalene kan brukes til å skape et positivt fellesskap mellom politiet, ungdommene, frivillige organisasjoner og ikke minst foreldrene. Slik kan man skape mindre avstand og mer åpenhet mellom ungdommene og naturlig bekymra foreldre. Vi ser også at russen bruker de samme kanalene til å kommunisere ut, for eksempel knyttet til årets tema om eldreomsorg. Dette viser at russefeiringen er sammensatt.

Det er fortsatt to uker igjen til feiringen avsluttes med russetoget på nasjonaldagen. Et tillitsforhold mellom politi, foreldre og ungdom er et godt utgangspunkt. Vi vil oppfordre alle til å fortsette i det gode sporet. Samtidig er det viktig at eventuelle uheldige episoder ikke blir gjemt unna. Russefeiringen skal være en god opplevelse for alle.


- Russen har oppført seg eksemplarisk

Mindreårige og tilreisende russ ble bortvist fra Mordalsvågen.