LEDER TIRSDAG 16. APRIL

Alle kommuner bør ha en utstyrssentral

SAMARBEID: Utstyrssentralen Bua Hustadvika åpnet på Tornes på fredag. Sentralen er et samarbeid mellom Fræna kommune, Torabu og Nav.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Løsningen er miljøvennlig og inkluderende. I tillegg kan den føre til redusert kjøpepress.

Leder

Gode utstyrssentraler i kommunene kan skape større aktivitet og senke terskelen for deltakelse. I avisa lørdag omtalte Romsdals Budstikke nyåpningen av utstyrssentralen Bua Hustadvika på Tornes i Fræna. Her kan innbyggerne låne sykler, hjelmer, skiutstyr og annet fritids- og aktivitetsutstyr. Sentralen har fått tilskudd fra Bufdir, og håper at de kan utvide med mer sommerutstyr etter hvert. De håper også at de kan få på plass en avdeling i det som i dag er Eide kommune.

Prosjektet i Fræna er spennende av flere årsaker. Først og fremst er det et tilbud til innbyggerne som gjør det mulig for flere å delta på ulike aktiviteter. For mange familier gir dette en mulighet til å teste aktiviteter før man eventuelt investerer i eget utstyr. Samtidig er løsningen miljøvennlig, og kan redusere både kjøpepress og utstyrsjag. I tillegg er løsningen i Fræna spennende fordi at det også er et arbeidstreningstiltak. Dette viser hvordan flere instanser kan jobbe sammen for å få på plass et godt tilbud.

En gjennomgang av kommunene i Romsdal viser at mange av kommunene har etablert utstyrssentraler. Nesset var den første kommunen som startet opp, og de har gode tall som viser at tiltaket blir brukt. I 2018 kan de vise til 260 utlån. Sentralen blir blant annet brukt i samband med aktivitetsdager på skolene. Kommunen har nå utviklet en digital plattform for å sjekke tilgjengelig på kajakk og kano.

Oversikten viser at Molde kommunene foreløpig ikke har etablert et slikt tilbud. Kultursjef Janny Meese sier at en utstyrssentral nå er under planlegging. Vi håper at Molde kommunene når sin målsetting om å ha et slikt tilbud på plass i løpet av året. De tiltak som er gjennomført i Nesset, Midsund og flere av de andre kommunene i Romsdal bør være til inspirasjon. Både Midsund og Nesset har på plass slike sentraler. Alle kommuner bør ha en utstyrssentral. I samband med kommunesammenslåingen vil det være naturlig at et slikt tilbud også kommer på plass i byen.