Skapte unødig dårlig stemning

VIL UTSETTE: Direktør Espen Remme ønsker å utsette sammenslåingen av fødeavdelingene. Samtidig må det ikke skapes tvil om at fellessjukehuset skal realiseres.   Foto: Bjørn Brunvoll

Det nye fellessjukehuset på Hjelset er et av de viktigste samfunnsprosjekt-ene for innbyggerne i regionen

Leder

Administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal har hatt travle dager etter at styret i helseforetaket vedtok å slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund. Protestene har spesielt vært sterke på Nordmøre. Torsdag sendte Helseforetaket ut en ny pressemelding i saka. Direktøren foreslår nå å utsette sammenslåingen. Samtidig understreker han at grunnlaget i saksutredningen ligger fast, men at gjennomføringen skal skyves fram til et tidspunkt som er nærmere innflytting for det nye fellessjukehuset.

Det opprinnelige forslaget var å slå sammen fødeavdelingene med virkning fra 31. august. På forhånd var det mange, både i Romsdal og på Nordmøre, som advarte mot en slik tidlig sammenslåing. Styret i Helseforetaket valgte likevel å gjøre vedtak. Beslutningen om å nå sende saka tilbake til styret og skyve gjennomføringen fram i tid er etter vårt syn riktig. Situasjonen som har oppstått virker uoversiktlig, og mange innbyggere deler direktørens bekymring for at vedtaket kan virke inn på helseforetakets samlede evne til å levere forsvarlige helsetjenester. En tidlig sammenslåing var også forstyrrende for det viktige arbeidet med å realisere fellessjukehuset. Forhåpentligvis kan både administrasjon og styre lære av det som gikk galt i denne saka. Vedtaket og prosessen før avgjørelsen skapte rett og slett unødig dårlig stemning i en fase hvor det er viktig å jobbe målrettet sammen.

Det nye fellessjukehuset på Hjelset er et av de viktigste samfunnsprosjektene for innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal. Det er ingen tvil om at dette prosjektet er planlagt, vedtatt og nå skal realiseres. Da utsettelsen av sammenslåingen ble kjent sa ordfører Kjell Nergaard til Tidens Krav at det nye sjukehuset «fortsatt henger i det blå». Det er ikke riktig. Vi mener det er svært uheldig at sentrale politikere nå bruker forslaget om utsettelse av sammenslåing av føden til å skape tvil om realiseringen av hele fellessjukehuset. Styrelederen i Helseforetaket har allerede flagget at han støtter forslaget. Helseforetakets store oppgave er nå å få orden på økonomien. Dette arbeidet må nå intensiveres.