Endelig vilje til å satse på kvinnene

Kan satse: Molde har i dag to lag i 2. divisjon fotball for kvinner, Træff og MFK. Sparebanken Møre gått nå inn med midler for at det kan etableres en toppfotballsatsing i MFK. Foto:  Foto: Per

Fotballklubbene i Møre og Romsdal har over tid investert mye mer i å få fram talentene på guttesida.

Leder

Sparebanken Møre legger penger på bordet for en satsing på kvinnefotball i Møre og Romsdal. Totalt hare banken gitt lovnad om åtte millioner kroner til ulike tiltak i fylket. Molde Fotballklubb er sammen med Nordmøre og Romsdal mottaker i vårt distrikt. Målet er å bygge et bedre tilbud til jenter og kvinner som vil stase på fotball. Sammen vil aktørene prøve å skape et Toppserielag i Molde. Det samme skal Fortnua gjøre på Sunnmøre.

En av verdens aller beste fotballspillere kommer fra vårt fylke. Ada Stolsmo Hegerberg ble tildelt Gullballen for 2018, og er et stort forbilde for mange aktive spillere i vårt distrikt. Samtidig er det slik at fotballklubbene i Møre og Romsdal over tid har investert mye mer i å få fram talentene på guttesida. Dette er en ulikhet som vanskelig lar seg forklare. Det er rett og slett ikke rettferdig overfor alle unge jenter som drømmer om en karriere som fotballspiller. Pressemeldinga som tirsdag ble sendt ut peker egentlig på noen av forskjellene som fortsatt er der. Det starter allerede i barneskolealder med ulikt tilbud for fotballfritidsordninger. Når barna blir eldre investeres det langt mer i akademioppfølging for gutter.

Sparebanken Møre går med sitt initiativ foran. Dette er en satsing som forplikter klubbene og kretsen. Det kan samtidig være startskuddet på en enda større satsing. Mye avhenger av hvordan klubbene griper denne utfordringen. Det er derfor positivt at Molde Fotballklubb nå vil etablere et spisset tilbud for jenter, og at den uttalte målsetting er å etablere en toppfotballsatsing for damer. Det er et steg på vegen mot mer balanse i satsingen. Men det krever viderre oppbygging og satsing.

Fotball er en stor idrett for barn i vårt område. Vi mener at gutter og jenter skal ha mest mulig like muligheter til å realisere drømmen om å bli fotballspiller. Dessverre er det slik at økonomi har blitt brukt som et argument for å nedprioritere jentene. Derfor er pengestøtte fra Sparebanken Møre et viktig bidrag for å komme videre. Det vil betyr mye for Molde som idrettsby dersom man lykkes med å få et lag i Toppserien.