LEDER LØRDAG 6. APRIL

Nytt lakseeventyr er i emning i Fræna

«Går alt medstrøms, blir oppdrettsanlegget i Fræna en vinn-vinn-bedrift.»

Matfiskanlegg på land: Kristofer Reiten i Salmon Evolution har lagt fram planene om Europas største landbaserte oppdrettsanlegg for fisk på Indre Harøy i Fræna.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Leder

Produksjonen av sjømat når nye høyder, og Møre og Romsdal er blant de fremste fylkene når det kommer til produksjon og foredling av matfisk. Mye av sjømaten eksporteres, og de tre første månedene i år eksporterte Norge sjømat for mer enn 25 milliarder kroner. Nå er en ny storsatsing på matfisk i emning i Romsdal.

Selskapet Salmon Evolution er i full gang med planene for et formidabelt anlegg for oppdrett av laks på Indre Harøy i Fræna. Styreleder Kristofer Reiten i selskapet fortalte om planene på et møte i Molde Næringsforum denne uka. Salmon Evolutions planer er å bygge et landbasert anlegg til oppunder 3,5 milliarder kroner. Når anlegget tas i bruk om to år, blir det Europas største oppdrettsanlegg av matfisk på land. Både i byggeperioden og i driftsfasen vil dette gi positive ringvirkninger i regionen.

I full drift kan Salmon Evolutions anlegg i Fræna gi opptil 100 arbeidsplasser. På en helt annen plass på kloden, i De forente arabiske emirater, ble den første oppdrettslaksen produsert. Også i et ørkenland kan laks produseres, under riktige forhold. Anlegget som planlegges i Fræna skal kunne levere tre ganger så mye laks som det nevnte anlegget i Emiratene. En million laksemåltider i året kan produseres på Indre Harøy.

Det er all grunn til å berømme initiativtakerne bak Salmon Evolution for å ville satse stort og profesjonelt og lokalt i et voksende marked. Kristofer Reiten og hans kolleger har lang erfaring i sjømatnæringa, og baserer den nye storsatsingen på kompetanse og kunnskap. Ved å bygge oppdrettsanlegg på land, får man kontroll på problemet med fisk som rømmer fra merdene, det blir bedre kontroll med utslipp, lakselus og sjukdom. Det skjer et kunnskapsløft i norsk oppdrettsnæring. Slik vi oppfatter planene til Salmon Evolution, tar de oppdrettsnæringa inn i ei ny tid der fiskehelse, sjukdomsbekjempelse og mindre belastning på miljøet løftes fram, samtidig som næringa sjølsagt ser muligheter for å drive god butikk. Går alt medstrøms, blir anlegget i Fræna en vinn-vinn-bedrift.