LEDER FREDAG 5. APRIL

Oppdrettsnæringa må tåle debatt

Rollediskusjon: En veterinær fra Averøy ble møtt med skarp kritikk etter at hun hadde ytret seg kritisk om oppdrettsnæringa. Vi mener at næringa må tåle debatt. Foto: Scanpix 

Det må være rom for faglig debatt.

Leder

Veterinær Aud Skrudland fra Averøy har de siste ukene vært i sentrum for en interessant debatt om ytringsfrihet for fagkilder. Bakgrunnen er et foredrag veterinæren holdt på Nordmøre Museum i mars. Møtet ble dekket av lokalavisa Tidens Krav, og Skrudelands uttalelser om oppdrettsnæringa ble løftet i artikkelen og seinere sitert av flere medier. Uttalelsene, som kan leses som kritikk av veksten i oppdrettsnæringa, fikk NHO-foreningen Sjømat Norge til å reagere sterkt. De anklager veterinæren for rolleblanding, og viser til at Skrudland også er spesialinspektør i Mattilsynet.

Reaksjonen fra Sjømat Norge framstår som en klar overreaksjon. Vi mener at en fagperson som Skrudland skal ha adgang til å dele sine bekymringer, og at hun ved sin kritikk befant seg godt innenfor den meningsfriheten medarbeidere i Mattilsynet skal ha. Oppdrettsnæringa er viktig for Norge, og spesielt for kystkommuner i Møre og Romsdal. Nettopp derfor er det viktig at det er rom for kritiske ytringer og meningsbrytninger. President i Den norske veterinærforeningen, Torill Moseng, understreket i Dagsnytt 18 at veterinærer skal ha akademisk ytringsfrihet og at de skal ha anledning til å si fra om forhold som bekymrer dem på et faglig grunnlag.

Saka er også interessant fordi at den viser hvordan en lokal debatt kan bli stor samtidig som viktige nyanser blir borte. Under foredraget presiserte Skrudland at hun uttalte seg som ansatt i Mattilsynet, men som en av landets første havbruksveterinærer. Da saka ble løftet videre av bransjenettsteder falt denne presiseringen bort. Det gjorde at det raskt ble en debatt om hva en seniorinspektør i Mattilsynet kan mene eller ikke mene. Vår oppfatning er at Skrudland har rett til å uttale seg i en slik sammenheng som veterinær, og at hennes oppdrag for Mattilsynet ikke skal begrense hennes akademiske frihet i denne saka.

Dette er ikke første gang at oppdrettsnæringa slår hardt mot kritiske røster. Mangeårig veterinær i Mattilsynet, Ivar Hellesnes, sier til Klassekampen at det er et tøft klima for kritiske ytringer på grunn av presset fra næringa. Det gir grunn til bekymring. Derfor bør Sjømat Norge tenke nøye gjennom på hvordan de møter kritiske utspill fra fagpersoner.