LEDER TORSDAG 4. APRIL

Klimaendringer og lokal politikk

Mer vær: Klimaendringene gir allerede merkbare problem, og vil kreve mer forebyggende tiltak.   Foto: Kristian Vabo / NTB scanpix

Våre lokalpolitikere har god tilgang til kunnskap om klimaendringer.

Leder

For nesten 14 dager siden streiket skoleungdom over hele Norge i protest mot manglende tiltak for å bremse klimaendringene. Engasjementet fra barn og ungdom ble møtt med både ros og kritikk. En av de viktigste beskjedene i streiken var at klimaendringer truer oss alle, uavhengig av hvor vi bor og hvem vi er. Derfor markerte de unge sitt misnøye over hele verden.

Men hva betyr klimaendringene i våre lokalsamfunn og hva betyr det for dem som styrer samfunnet? Det er et sentralt spørsmål som også er viktig lokalt.

Det er lett å argumentere med at klimaspørsmål er nasjonale og internasjonale problemstillinger, hvor den lokale debatten og politikken er betydningsløs. Men slik er det selvfølgelig ikke. En ung svensk stemme skapte klimaopprør over hele verden.

I Norge har det lenge vært en misoppfatning av at vi ikke blir så hardt berørt av klimaendringene. Men nyere forskning viser at nordområdene kanskje blir hardere rammet enn først antatt.

Den britiske avisa The Guardian kunne denne uka fortelle at i Canada skjer temperaturøkningen dobbelt så raskt som i resten av verden. Også på norsk grunn er utviklinga eskalerende, på Svalbard har det gått fra varmt til verre. Klimaet her har blitt vesentlig varmere de siste tiårene og det er heller ingen tegn på at oppvarmingen vil avta i styrke, viser en ny rapport omtalt hos Forskning.no.

Flere påpeker at det lokalt nå blir vesentlig å ha en politikk som også tar hensyn til effekten av klimaendringer. For sjøl om klimaavtaler er storpolitikk, vil klimaendringene ramme lokalt. Det er her flom, skred, skogbranner og stormer vil tilta i hyppighet.

Våre lokalpolitikere har god tilgang til kunnskap om klimaendringer. Men kan bli handlingslammet i spørsmålet om hvordan klimautslipp kan reduseres. Da er det i hvert fall en mulighet til å vise at en tar forebyggende arbeid på alvor og viser handlekraft lokalt.