Sjokkerende tall for ulykker med vogntog

MÅ KONTROLLERE FLERE: Bare tre av 100 vogntog som kjører på vintervegene kontrolleres. I fjor kolliderte nærmere 1.000 utenlandske vogntog med biler på norske veger.   Foto: Scanpix

Leder

Trafikkulykka der den 22 år gamle Charlie fra Sortland ble truffet av et utenlandsk vogntog som fikk sleng på hengeren på europaveg 8, har gjort sterkt inntrykk etter at historien ble kjent i riksmediene. 22-åringen ligger i koma, og vil ifølge familien, aldri våkne igjen. Det finnes dessverre mange skjebner som Charlies, som følge av kollisjon med et vogntog. En oversikt fra Gjensidige Forsikring viser at i 2018 krasjet nærmere 1.000 utenlandske vogntog med bilister på norske veger. Det er sjokkerende tall. I åtte av 10 tilfeller hadde sjåføren på et utenlandsk vogntog skylda for kollisjonen.

Vi skal være varsom med å stigmatisere sjåfører på utenlandske vogntog, men når fakta så tydelig peker på ulykkesrisikoen disse vogntogene utgjør på norske veger, kan man ikke lukke øynene for problemet. Det er en kjensgjerning at mange sjåfører har elendige lønns- og arbeidsvilkår, og opplever press for å kjøre lengst mulig med slitt materiell og dermed spare kostnader. Ulykkesrisikoen knyttes likevel i hovedsak til dekk og utstyr som ikke er tilpasset kjøring på norske vinterveger. Etter omtalen ulykka med Charlie har fått, har Statens vegvesen og tolletaten trappet opp kontrollene på grenseovergangene i Nord-Norge. På en av grenseovergangene ble 47 utenlandske vogntog kontrollert, 23 av dem fikk kjøreforbud.

Vegmyndighetene gjør en viktig innsats med storbilkontroller på utestasjonene, blant annet i Romsdalen. Sjøl om kontrollene krever store mannskapsressurser, må kontrollene trappes enda mer opp. Det er helt uakseptabelt å slippe vogntog på flere titalls tonn ut på vintervegene, med dekk og kjøreegenskaper som ikke passer under norske forhold. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen ønsker et regelverk som plasserer ansvaret for å få trykk transport, hos den som kjøper transport. Det er lett å være enig i. Useriøse transportører må ikke gis oppdrag på norske veger. Så må kanskje må hver enkelt av oss ta et oppgjør med holdningen om at varene vi kjøper, skal være omtrent gratis å frakte. Sikker transport med godt utstyr og godt skodde biler koster mer enn transport som tilbys av useriøse aktører som ikke prioriterer sikkerheten like høg. Valget av transportør er med å avgjøre sikkerheten på vegene.

Useriøse transportører må ikke gis oppdrag på norske veger.