LEDER TIRSDAG 12. MARS

Personstriden er Venstres hovedfiende

LEDER VENSTRE VIDERE: Det hviler et tungt ansvar på Trine Skei Grande for å skaffe Venstre flere velgere. Det siste året har indre strid i partiet overskygget politiske saker.  Foto: Richard Nergaard

Risikoen er reell for at Venstre faller ut av det gode selskap i Møre og Romsdal.

Leder

Venstres landsmøte i Stjørdal denne helga pekte ut regjeringspartneren Fremskrittspartiet som sin politiske hovedmotstander. Landsmøtet applauderte en uttalelse i 22 punkt, «Ta vare på folk på flukt», som sender partiet rett i klinsj med Frp. Venstre vil at Norge skal ta imot flere flyktninger og ha mjukere flyktning- og innvandringspolitikk. Venstre vil gi klimaflyktninger lik status som dem som søker asyl i Norge på grunn av forfølgelse i heimlandet.

En tydelig politisk markering er vanligvis noe velgerne setter pris på. Men Venstres brodd mot Frp er med og skaper forvirring, for det er bare et par måneder siden de samme partiene ble enig om å sitte i regjering sammen, også med Høyre og KrF. På meningsmålingene får Venstre velgernes dom: Siden stortingsvalget høsten 2017 har Venstre mistet halvparten av de drøyt 124.000 velgerne som stemte på partiet. Trine Skei Grandes parti befinner seg djupt under sperregrensa.

Den sikreste oppskriften på å skyve velgerne fra seg, er indre personkonflikter og maktkamper. Denne oppskriften har Venstre benyttet, for det siste året har konfliktene rundt partileder Trine Skei Grande og Abid Raja overskygget de politiske sakene Venstre står for. Landsmøtet i Stjørdal støttet opp om Skei Grande som partiets leder, likevel råder uvissheten: Når smeller det neste gang? Venstres hovedfiende er kanskje ikke Frp eller Senterpartiet, men interne stridigheter i partiet. Personkonfliktene lammer også partiet ute i fylkene.

Møre og Romsdal har gjennom flere tiår vært blant de sterkeste Venstre-fylkene, men partiet er utvannet. Ved stortingsvalget i 2017 fikk Venstre 4.916 stemmer i dette fylket – nesten 40 prosent færre enn i 2013. Det kostet Pål Farstad stortingsplass. I fylkespolitikken har partiet beholdt innflytelsesrike posisjoner. Ved høstens fylkestingsvalg gir markante Venstre-politikere seg. Kan nye kandidater løfte partiet? Risikoen er nemlig reell for at Venstre faller ut av det gode selskap i Møre og Romsdal.