LEDER MANDAG 11. MARS 2019

Må det være vanskelig å få vite prisen?

Reisende vil vite hvor mye de har betalt for ferjeturen.

Prisen vises ikke: Etter at ordningen med Autopass på ferjener ble innført, vises det ikke lenger på billetten hvor mye du har betalt for turen.   Foto: Oddbjørn Harnes

Leder

De mange tusen som hver dag reiser med ferjene i Møre og Romsdal, har merket at et nytt betalingssystem er tatt i bruk. De gamle verdikortene er erstattet med Autopass. På de fleste ferjestrekningene innebærer det nye betalingssystemet at den reisende må ha tegnet en avtale på nettstedet autopass.no, og betalt inn et forskuddsbeløp. Ferjebilletten trekkes fra det nye autopasskortet, og gir den reisende opptil 50 prosent rabatt. Men det nye systemet er ikke like godt mottatt av de reisende, for mange oppdager at kvitteringen ikke forteller noe om hvor mye de har betalt for ferjereisen.

Det er et akseptert prinsipp at når du kjøper en vare eller tjeneste, inngår du en avtale med selgeren. Du gir selgeren penger, får varen og kvittering som viser hvor mye du har betalt. Naturligvis må det være slik for ferjereiser også. Autopass-systemet som Vegdirektoratet står bak, fungerer i dag slik at reisende må logge seg inn på nettet for å få vite hvor mye man har betalt for ferjereisen, og holde oversikt over hvor mye penger som står igjen på kortet. På oversikten på nettet, vises totalsummen for ferjereisen, ikke spesifisert hvor mye du betalte for passasjerer, barn eller honnørbillett.

Overgangen til Autopass er ment å gjøre innkrevingen av ferjebilletter mer effektiv, og slik at ferjeselskapene i størst mulig grad unngår å håndtere kontanter. Digitaliseringen er en riktig utvikling. Likevel: Må det være så vanskelig for ferjereisende å få vite prisen på ferjebilletten? Det er flott med oversikt over ferjereiser på nettet, men reisende vil ikke bare se at de har betalt, de vil vite hvor mye de har betalt for ferjeturen. Det må kunne fikses. Vegdirektoratet bør lytte til alle reaksjonene fra ferjereisende, og sørge for at ferjebilletten/kvitteringen viser spesifisert hva du har betalt. På tre av de mest trafikkerte ferjesambandene i Romsdal fraktes det hvert døgn nærmere 5.000 kjøretøy. Billettsystemet berører altså svært mange. Ferjetakstene har økt, billettene er satt opp med flere takstsoner. Ferjereiser er en betydelig utgift for mange, da må reisende kunne kreve å vite der og da hva de betaler, og ikke bli henvist til ei nettside i etterkant av reisen.

-------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook