LEDER FREDAG 8. MARS

Markering som løfter kampsakene

PAROLEVERKSTED: Hovedparolene i årets 8. mars-tog i 8. mars går til kjernen, sier Freya Busby. Tirsdag denne uka var det paroleverksted.  Foto: Kjell Langmyren

Det er mye igjen å kjempe for, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Leder

For andre år på rad arrangeres det i dag 8. mars-tog i Molde. Tirsdag denne uka var det paroleverksted hvor man ble enige om budskap man ønsker å løfte under årets markering. Resultatet viser at det er god grunn til å ha et slikt arrangement. Hovedparolene er knyttet til fødsel- og barselomsorg, abortlov, vold mot kvinner og rettigheter i arbeidslivet. Arrangementskomiteen er tydelig på at likestilling er for alle. Torsdag kveld ble det arrangert et tverrpolitisk møte i regi av Arbeiderpartiet, MDG, SV og Høyre.

Sakene som arrangementskomiteen tar opp har preget nyhetsbildet denne vinteren. Lokalt er det bekymring knyttet til omorganiseringen i helsesektoren. Når kuttplaner blir presentert fokuseres det på økonomi og behov for omstilling. Gjennom flere tiår har det vært viktig å kjempe for gode fødsel- og barseltilbud for innbyggerne i hele landet. Når dette er truet er det viktig at problemstillingen løftes, og at man er tydelig på hvem som blir rammet av kuttforslagene. På samme måte trenger man kontinuerlig oppmerksomhet på forskjellene som er i lønn og rettigheter. Dette er utfordringer som må tas på alvor av beslutningstakere, både i det offentlige og i det private næringslivet.

Kvinnedagen er en internasjonal dag. I dagens avis har vi intervju med kvinner fra ulike kulturer som snakker om kvinnekamp og likestilling. Det er sterke beskrivelser som gjør at man lett kan tenke at vi tross alt har kommet langt i Norge. Samtidig er det verdt å merke seg det disse kvinnene sier om abortkamp, likelønn og de andre parolene som vil bli brukt i Molde. Det er mye igjen å kjempe for, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Den klare meldinga om at likestilling er for alle kan oppleves som sjølsagt, men den er samtidig veldig viktig og kan ikke gjentas for ofte. Arrangementskomiteen i Molde har vært flinke til å framme dette budskapet. Det gjør at arrangementet har fått en kraft. Mange av sakene som tas opp gjennom de ulike markeringene de neste dagene er svært viktige for utviklinga av lokalsamfunnet. Derfor er det også viktig at man inviterer ulike stemmer inn i debatten, og at så mange som mulig kan delta.