LEDER TIRSDAG 6. MARS

Moldes «tabber» i sentrumsutvikling

Feiret: Høgskolen i Molde gledet seg over høge søkertall. For Molde sentrum er det synd at skolen er plassert på Kvam og ikke sentralt i byen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Det er ikke alt du er herre over når du driver med byplanlegging.

Leder

I dag er Erling Dokk Holm i Molde for å holde foredraget «Molde – by eller bare noe som ligner?». Det skjer i regi av prosjektet Byen som regional motor og Molde bibliotek. Det ligger an til et interessant foredrag. Dokk Holm har sett på hvordan Molde er som by i dag – og hvordan byen kunne ha vært – om det hadde vært gjort noen riktigere valg.


Molde, bare nesten en by?

– Hva hadde sentrum vært uten kulturhuset?

– Molde har gjort ganske mye riktig, men også gjort mye feil, sier Erling Dokk Holm. Tirsdag kommer han til Plassen med foredraget: «Molde – by eller bare noe som likner?» En annen tabbe som rammer Molde er plasseringen av sjukehuset utenfor byen.


Han luftet noen av disse tankene i mandagens Romsdals Budstikke, og det er ikke vanskelig å være enig med ham i det meste. Det hadde vært mye bedre for Molde som by om studentene hadde holdt til i sentrum. Med drøyt 2500 studenter og ansatte utgjør Høgskolen omtrent 10 prosent av Moldes befolkning, og det sier seg sjøl at det hadde gitt Molde sentrum en helt annen temperatur om skolen lå i sentrum og ikke på Kvam. Se for eksempel til Trondheim der studentene nærmest definerer Trondheim som by takket være kort veg mellom skolene og sentrum.

Det er heller ikke tvil om at det ut fra et sentrumsperspektiv hadde vært mye smartere å ha sjukehuset nært byen enn to mil utenfor. Men det er ikke alt du er herre over når du driver med byplanlegging. Sjukehusplasseringen ble til gjennom politisk hestehandel på nasjonalt nivå. Tomta på Hjelset var Moldes kompromisstomt, mens Storbakken var Kristiansund-kompromisset. Hvor smart det er å flytte sjukehusene ut av byene vil vise seg om noen år. Men for bysentrum er det naturlig nok ikke heldig.

Høgskolen er det kanskje vanskelig å finne noe egnet tomt for nært sentrum. Og byggene på Kvam er såpass nye at det neppe er aktuelt å flytte ut av dem på en stund ennå.

Nå gjøres det mange andre grep i sentrum for å øke attraktiviteten – spesielt gjennom den store investeringen i ny sjøfront. Så får man på sikt se om det er andre store strukturelle grep man kan ta for å legge bedre til rette for urbant liv også i Molde. At det er viktig for en bykommune å ha et attraktivt sentrum er det ingen tvil om. Dagens unge vil ha mange av de samme tilbudene i Molde som de får i de største byene.