Elefanten i rommet: parkeringsplasser

NY TUNNELL: Her kan det komme ny parkeringstunnel med plass til 250–300 biler. Det gir noen muligheter.   Foto: Bjørn Brunvoll

Det er bedre å støtte seg på forskning og vitenskap enn på synsing.

Leder

Da Molde Næringsforum hadde frokostmøte på Scandic Alexandra i forrige uke, var det stort engasjement rundt Sjøfronten og alt det spennende som skal skje i Molde sentrum. Molde skal bli mer urban. Flere skal bo i sentrum, og vi skal få mange nye møteplasser. Det blir dyrt, men det vil gi varig positiv effekt på Molde som bysentrum.

Men da næringslivsfolket i Molde møttes til frokost, var det ingen tvil om hva som var elefanten i rommet. Parkeringsplasser i sentrum. I Molde er vi vante med å kunne parkere i nærheten av butikken der vi skal kjøpe ei bukse, ei bok eller ei kake. Helst rett utenfor butikken. Da kommunen måtte fjerne noen korttidsplassene for å gjøre dem til handikapplasser i en periode, kom reaksjonene umiddelbart.

Vi skjønner at handelsstanden vil at det skal være lettest mulig for kundene. Men man kan ikke få i pose og sekk hver eneste gang. Det var også beskjeden fra enhetsleder Stine Brevik i Molde kommune: – Vi ønsker å sette av mer areal til gående og syklende, og da må overflateparkering vike, sa Brevik.

Kommunen ser på muligheten for parkeringshus under fylkeshuset. I dag er det 620 plasser i parkeringstunnelen. Målet er flere biler inn i fjellet – og færre ute i friluft. Vi tror det er en lur strategi. En ny tunnel kan gi plass til 250–300 biler. Det kan gi plass til nye, spennende prosjekt der det i dag er massevis av parkeringsplasser mellom stadion og badeland. Molde passer perfekt til sentrumsparkering i fjell, og dagens tunnel har utgang så sentralt som det er mulig å få det til.

Det er bra at kommunen henter inn ekspertise som har spesialkompetanse på dette med samspill mellom trafikk, miljø og mennesker. Smart Innovation Norway har spesialisert seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smart energi, smarte samfunn og ny teknologi. I en så betent sak som dette, er det bedre å støtte seg på forskning og vitenskap enn på synsing fra aktører på den ene eller den andre siden. Uansett må vi i Molde i likhet med andre byer belage oss på å gi mer plass for myke trafikanter i sentrum.