LEDER LØRDAG 23. FEBRUAR

Turistsatsing kan gi arbeidsplasser

Spår vekst: I fjor gikk vel 50.000 mennesker over Romsdalseggen eller til utsiktspunktet Rampestreken. Om fire år kan besøkstallet være 150.000 personer.  Foto: Iver Gjelstenli

Mange av de fremste ambassadørene for Rauma som reisemål er kommunens egne, aktive innbyggere.

Leder

Rauma kommune begynner å se resultatene av en turistsatsing. Tirsdag denne uka la daglig leder ved Tindesenteret, Anita Vik Buckley, fram planene for hvordan spesielt Romsdalseggen kan utvikles. Lykkes denne satsingen kan det bety 43 nye arbeidsplasser i reiselivsnæringa i Rauma kommune. Orienteringen skapte begeistring i Rauma kommunestyre. Samtidig var politikerne mer delt i hvordan kommunen skal bistå økonomisk til satsingen.


Turistsatsing vakte begeistring i Rauma kommunestyre

Kan gi 43 nye jobber

Lykkes Rauma i å selge opplevelsesturer langs Romsdalseggen, kan det gi minst 43 nye arbeidsplasser i reiselivsnæringa.


Politikerne i Rauma har sammen med næringslivet jobbet med å løfte Rauma som reisemål. Utgangspunktet har vært kommunens beliggenhet og storslåtte natur. Samtidig som man har jobbet med næringsutvikling har man klart å bygge en stolthet blant kommunens egne innbyggere, spesielt knyttet til naturopplevelser. Det har vært en god strategi. Mange av de fremste ambassadørene for Rauma som reisemål er kommunens egne innbyggere.

Samtidig bidrar veksten til slitasje, ikke minst rundt Romsdalseggen. Diskusjonen som nå går i Rauma er nødvendig, og det haster. Gjennom flere år har vi sett at veksten sliter på områdene rundt. Dette kan også skade merkevaren som kommunen er i ferd med å bygge opp. Utfordringen er å skape næring, samtidig som man ivaretar sentrale element i norsk friluftsliv og bærekraft. Det jobbes nå for at Romsdalseggen skal få status som nasjonal turiststi. Det høres fornuftig ut, og kan også gi penger til å forbedre infratrukturen.Vi mener også at Rauma kommune har gode argument for at Tindesenteret kan bli et besøkssenter for nasjonalparker.


Tindesenteret kan bli besøkssenter for nasjonalpark

Møre og Romsdal har to nasjonalparker innafor grensene sine, men mangler et besøkssenter. Nå arbeider Norsk Tindesenter på Åndalsnes for å bli valgt som besøkssenter for nasjonalparker.


Noe av det mest spennende med satsingen i Rauma er at man er så konkret på hva slags sysselsetting en målrettet satsing kan gi. Prognosene viser at kommunen vil oppleve en turistvekst de kommende åra. En av kjerneutfordringene er å omsette dette til økonomisk vekst. Rauma kommune har fått til mye. For å ta neste steg må man også være på målrettet jakt etter de gode alliansene.


Venter 150.000 til Romsdalseggen, Rampestreken og Via ferrata

Om fire år kan besøkstallet til Raumas mest kjente friluftsopplevelser komme opp i 150.000.