LEDER FREDAG 22. FEBRUAR

Alle brukerne av vegen må betale

Følger Oslos eksempel? Fra 1. mars må elbiler betale når de passerer bomstasjonene inn og ut av Oslo. Trondheims ordfører tenker likedan, og begrunner bompenger for elbiler med rettferdighet. 

Tida med gratisordninger gjennom bomstasjonene nærmer seg slutten.

Leder

Stadig flere elbiler kjører på vegene. I Romsdal var hver fjerde nybil som ble solgt i januar, elektrisk drevet. Nå tar flere kommuner til orde for å gjøre slutt på ordningen med at elbiler kan passere bomstasjonene uten å betale. Fra 1. mars innføres ordningen med at elbiler må betale når de kjører inn i Oslo og ut av Oslo. I første omgang er prisen for å passere gjennom bomstasjonene 10 kroner i rushtida og 5 kroner utenfor rushtida. Men allerede neste år tenker Oslos politikere på å doble satsene for elbiler. I Trondheim mener ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik at tida er inne for å kreve bomavgift også fra elbiler. Flere andre byer tenker likedan.

Trondheims ordfører Rita Ottervik argumenterer med at byen har satt som målsetting at biltrafikken inn til bysentrum ikke skal fortsette å øke. Ut fra målsettingen om nullvekst teller en elbil like mye som en vanlig bensin- eller dieseldrevet bil. I byene er målet også at flere bruker kollektivtransport.

Et annet prinsipp som til nå ikke har like sterkt framme i debatten, er prinsippet om at brukeren må betale. Den som kjører på vegen, må være med å betale. Slitasjen på vegen er den samme om bilen drives elektrisk eller med fossilt drivstoff. Når nye veger bygges, legges det ofte opp til et spleiselag mellom staten eller fylkeskommunen og brukerne. Det offentlige betaler sin del, vegbrukerne betaler sin del. Det er vanskelig å være uenig i at rettferdighet innebærer at alle som bruker vegen, må bidra med betaling. Spørsmålet blir hvor mye man skal betale.

Fornyelsen av bilparken der biler med høyt utslipp av klomagasser erstattes med utslippsfrie biler, er noe politikerne ønsker. Derfor har myndighetene premiert kjøpere av elbiler og hybridbiler med lavere avgifter. Regjeringspartiene har sagt at elbiler skal ha betale mindre på ferjer og på bomveger. Det skal lønne seg å kjøre biler med mindre utslipp enn bensin- og dieselbiler. Når andelen elbiler øker, øker også presset på fordelene. Tida med gratisordninger gjennom bomstasjonene nærmer seg slutten, men det må fortsatt være økonomiske fordeler for den som kjører nullutslippsbil eller lavutslippsbil.