LEDER TIRSDAG 19. FEBRUAR

Flere arter trues av utryddelse

Farlig utvikling: Økende utryddelse av arter skjer samtidig med klimaendringene. En ny studie viser at mange insektarter nå er truet.  

Men det krever oppmerksomhet, ressurser og kompetanse.

Leder

En ny studie viser en alarmerende og nifs utvikling. Forskning på insekter over hele verden har blitt samlet. Konklusjonen er at det blir færre av veldig mange ulike typer insekter – og at det skjer raskt.

Ifølge studien er over en tredel av verdens insektarter på sikt truet av utryddelse. Det kan det få skrekkelige følger for flere enn insektene. Også vi mennesker vil være truet. – Hvis ikke tapet av insektarter stanses, vil konsekvensene bli katastrofale både for planetens økosystemer og menneskehetens overlevelse, sier forsker Francisco Sánchez-Bayo til den britiske avisa The Guardian, som først omtalte studien

Insektene er en stor del av alt liv på jorda. Ved siden av å være viktig for en stor del av verdens viktigste matvekster, har mange fugler og dyr insekter som sin viktigste matkilde. Studien viser at de viktigste årsakene til tapet av insekter er reduserte leveområder, intensivt landbruk og sprøytemidler, samt stigende temperaturer på grunn av klimaendringer.

Menneskeskapte klimaendringer, forsøpling og ikke bærekraftig bruk av naturen er i sum en farlig utvikling som kan ramme oss hardt i åra framover. I våre nære lokale omgivelser kan det nifse scenarioet synes mer teoretisk enn reelt. Men slik er det ikke. Også i vårt land er en rekke arter truet av utryddelse.

Vi må likevel ha tro på at det går an å snu den negative utviklinga. Vi har sett at det nytter. Arter som har vært truet av utryddelse har blitt vernet og hjulpet fram til å bli levedyktige bestander igjen. Men det krever oppmerksomhet, ressurser og kompetanse. Insektene må nok kjempe mer for oppmerksomheten enn de store pattedyra, men er trolig vel så viktige for økosystemene vi alle er avhengig av.

I forrige uke «streiket» skoleungdommer over hele Europa i protest mot manglende klimainnsats. Titusenvis av unge skoleelever deltok i demonstrasjonen «Youth Strike 4 Climate». Ungt engasjement skaper optimisme tross den dystre utviklinga.