LEDER FREDAG 8. FEBRUAR

Grunn til bekymring for regjeringen

SLITER PÅ MÅLINGENE: Erna Solbergs nye flertallsregjering møtes av en rekke svake meningsmålinger. Samtidig er det økende spenninger i Venstre.  Foto: NTB Scanpix

Regjeringen har de siste ukene snakket seg inn i nye utfordringer

Leder

De siste dagene har en rekke mediehus publisert sine politiske meningsmålinger for februar. Man skal alltid huske på at det er forskjell mellom meningsmålinger og valgresultat. Likevel er det en god temperaturmåler på hvordan folk mener at de ulike politiske partiene presterer. Denne gangen er målingene ganske entydig: Det er lite jubel for den nye flertallsregjeringen. De fire partiene ville til sammen ha mistet 19 mandat dersom VG sin måling hadde vært et valgresultat.

Det er flere årsaker til at den nye regjeringa har fått en dårlig start. Erna Solberg vant kampen om KrF, men det har på kort sikt ikke vært en vinnersak. Endringene i abortloven har skapt reaksjoner, også blant Høyres egne velgere. Samtidig har det skapt et folkelig engasjement som ikke går raskt over. Solberg har videre fått berettiget kritikk for å ha opprettet flere nye statsrådsposter. Hver enkelt posisjon kan forsvares, men summen framstår som et kompromiss der det kan framstå som det viktigste har vært å gjøre alle de fire partilederne fornøyd.

Meningsmålingene er litt blandet for KrF, mens de jevnt over er krevende for Venstre. Etter fem år i regjering er Venstre nå jevnlig under sperregrensen på målinger. Partiet har gjentatte ganger vist at de klarer å få til en mobilisering opp mot valg, men det er verdt å merke seg bekymringsmeldingene som nå kommer fra partiets egne tillitsvalgte. Lokale tillitsvalgte mener at det er lite igjen av Venstre i distriktene. Dette er en utfordring som partileder Trine Skei Grande bør ta på alvor. Også i Møre og Romsdal har partiet utfordringer med å forsvare sentral politikk.

Statsminister Erna Solberg forklarer fallende oppslutning med at hun har stått i noen kontroversielle saker den siste tida. Hun minner samtidig om at situasjonen var ganske annerledes for et år siden da Arbeiderpartiet hadde en rekke svake målinger. Utfordringen blir å komme seg ut av de kontroversielle sakene på en god måte. Situasjonen de siste ukene har vært at regjeringa i stedet har snakket seg inn i nye utfordringer. En årsak kan være at plattformen er utydelig, både for dem som er med i regjeringa og for velgerne.