LEDER TORSDAG 7. FEBRUAR

Riktig med strengere kontroll på grensa

Vil ha strengere kontroll: Rødt-leder Bjørnar Moxnes har foreslått full grensekontroll av utenlandske vogntog. Kontrollene i vinter gir han medhold.  Foto: NTB Scanpix

Det er veldig viktig at dårlig skodde lastebiler allerede ved grensepassering blir stanset og ilagt kjøreforbud.

Leder

Skrekkmeldinga fra Svinesund mandag forteller alt om hvor viktig det er med kontroll av tunge kjøretøy på vegene våre. 15 av 15 kjøretøy som ble stoppet fikk øyeblikkelig kjøreforbud. Årsaka var åpenbar: Bilene hadde utslitte dekk, ikke kjetting og var direkte uegnet for kjøring på snø og islagt veg, ifølge Statens vegvesen.

Eksemplene er nå mange. Tidligere i vinter har flere liknende kontroller, på ulike grenseoverganger, avslørt det samme. Veldig mange av bilene som stoppes, kan ikke få fortsette ferden på norske vinterveger. Dessverre har vi også denne vinteren opplevd tragiske ulykker på grunn av dårlig skodde vogntog.

Av om lag 1500 vogntog som krysser grensa inn til Norge over Svinesund hvert døgn, er det i gjennomsnitt 40 som blir kontrollert. Det utgjør mindre enn tre prosent, skriver Norges Lastebileier-Forbund.

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt fra 2016 viste at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høgere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning.

Det er veldig viktig at dårlig skodde lastebiler allerede ved grensepassering blir stanset og ilagt kjøreforbud. De er livsfarlige for andre trafikanter som ferdes langs vegene. Vi mener også at det er viktig at bedrifter som sparer penger på å nedprioritere trafikksikkerhet, ikke får muligheten til å utkonkurrere dem som tar sikkerhet på alvor.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har foreslått at regjeringa må ta seg råd til døgnkontinuerlig kontroll av vogntog, og han vil ha store bøter for norske bedrifter som ikke kontrollerer arbeidsvilkår hos innleide selskap. Tallene fra Svinesund kan tyde på at Moxnes er på rett veg.