LEDER ONSDAG 6. FEBRUAR

Kommunen må lære av boligtabbe

Åpenhet: Molde kommune kan tape flere millioner kroner på denne tomannsboligen. I tillegg må de kartlegge om utleiepraksisen i bygget har vært innenfor lova. 

Dette er ikke en sak som kan dysses ned

Leder

Molde kommune kan tape flere millioner kroner på boligkjøp som ble gjort i perioden 2009–2012. Romsdals Budstikke hadde vinteren 2012 flere artikler om kommunens innkjøpspraksis. Det kommunale selskapet Molde Utleieboliger KF hadde da handlet leiligheter for 56,4 millioner kroner fra en aktør. Det ble presisert at dette var «nøkkelferdige» leiligheter. I februar 2012 vedtok det nye styret i Molde Utleieboliger KF nye prosedyrer for anskaffelse av boliger i allerede oppførte bygg. Boligkjøpene var også gjenstand for debatt i kommunestyret.


Molde kommune vil kvitte seg med bomkjøp fra Omsorgsbygg l Har brukt ikke-godkjente leiligheter som kommunale boliger l Kan tape tre millioner kroner

Trodde de kjøpte fem leiligheter – fikk to

Molde kommune forsøker nå å selge et hus full av feil og mangler. Huset, som i 2011 ble kjøpt fra Omsorgsbygg for 7,5 millioner, har blitt brukt til kommunale boliger.


En av de aktuelle boligene ligger nå ute for salg. Selger er Molde kommune. Tomannsboligen i Molde sentrum har en prisantydning på 4,5 millioner kroner. Det er tre millioner kroner lavere enn det kommunen betalte i 2011. Taksten som ligger ved prospektet avslører at bygget har mange feil og mangler. Takstmann Nils Henrik Malme beskriver boligen som et «kjøp med feller». I tillegg viser det seg nå at boenhetene i husets kjeller og loft ikke er godkjent for utleie. Det er uklart hvor lenge kommunen har brukt disse boenhetene til utleie uten godkjenning. Samtidig sier styreleder Thorbjørn Myhre i Molde Eiendom at alle som leier boliger av Molde kommune kan være trygge på at alle lover og forskrifter er overholdt.

I 2012 hadde kommunen god anledning til å gå inn i saka. Forholdene som da kom opp i dagen burde ha blitt fulgt opp tettere. Da kunne man også ha avdekket kritikkverdige forhold, som for eksempel manglende godkjenning av utleieenheter. For Molde Eiendom er det svært alvorlig dersom familier og enslige har vært leietakere i et kommunalt bygg uten godkjenning. For øyeblikket er det uklart hvor lenge det har bodd folk i leiligheter som ikke har vært godkjent. Dette er ikke en sak som bør dysses ned. Ved å praktisere åpenhet rundt det som har skjedd kan Molde Eiendom ta lærdom, og unngå at man kommer i en liknende situasjon på nytt.

Molde Eiendom endrer nå sin strategi. Dette innebærer at en rekke kommunale eiendommer blir lagt ut for salg. Inntil nylig har det blitt hevdet at praksisen med oppkjøp av «nøkkelferdige» boliger har vært god økonomi. Saka med tomannsboligen som nå er til salgs kan indikere noe annet. Det bør være av stor interesse for kommunen å se på regnestykket med friske øyne.