LEDER FREDAG 1. FEBRUAR

Sjukehusprotestene er lite konstruktive

«Å tro at helsepolitikken lar seg styre av protestaksjoner og veto, kan fort slå feil.»

Historieløst: Kristiansund kommunestyre opptrer historieløst ved å avvise fellessjukehus som kommunen sjøl i sin tid fikk presset gjennom.   Foto: Erik Birkeland

Leder

Kommunestyret i Kristiansund bestemte tirsdag kveld at kommunen ikke lenger vil støtte Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (forkortes SNR), som omfatter nytt fellessjukehus på Hjelset og et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Forslaget som Arbeiderpartiet sto bak, innebærer at Kristiansund avviser videre samarbeid med Helse Møre og Romsdal om sjukehusprosjektet som er vedtatt. Det går an å forstå en frustrasjon som har spredt seg til alle deler av Møre og Romsdal over en skakkjørt økonomien i helseforetaket og sparetiltakene styret i Helse Møre og Romsdal mener er nødvendig. Ser vi saka fra Kristiansunds ståsted, kjemper man for å beholde fødeavdelinga ved byens sjukehus. Hver gang helseforetak tenker på å røre ved fødetilbudene, vet vi at det utløses følelser, protester og storbråk. Såpass bør helsebyråkratene vite.

Måten Kristiansund kommune tilnærmer seg kuttforslagene, er likevel lite konstruktiv. Å tro at helsepolitikken lar seg styre med hjelp av protestaksjoner og veto fra Kristiansund, kan fort vise seg å slå feil. Kristiansund opptrer historieløst ved å vende fellessjukehus-tenkingen ryggen, for det var nettopp Kristiansund Ap som gjennom partiapparatet fikk daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til å stoppe byggeplanene for Nye Molde sjukehus på Eikrem og beslutte fellessjukehus i stedet. Kristiansund kommune har også prøvd beslutningen om å legge fellessjukehuset til Hjelset i to rettsinstanser. I begge instanser tapte Kristiansund.

Hvordan Kristiansund har tenkt å opparbeide seg goodwill fra regjeringa, helseministeren og helseforetakene når man først velger utskjelling – og går til rettssak mot staten som man deretter ber om hjelp fra – er ikke lett å begripe. Gir Kristiansund også opp å få et nasjonalt helseinnovasjonssenter lagt til byen? Eller handler dette om det forestående lokalvalget der Ap vil komme Senterpartiet i forkjøpet om å bevare dagens sjukehusstruktur? Styreleder Ingve Theodorsen er ryddig når han sier at helseforetaket vil fortsette samarbeidet med Kristiansund, men at SNR fortsetter som vedtatt og planlagt. Kristiansund får et distriktsmedisinsk senter. Og så må helseforetaket vise klokskap når sparetiltakene skal forklares og settes ut i livet.