LEDER TORSDAG 31. JANUAR

Vaksinering er viktig

«Vi vet også at helsepersonell i altfor liten grad tar vaksinen.»

Ny studie: Forskere ved Folkehelseinstituttet undersøkte over ni år hvordan influensautbrudd påvirker helsevesenet. Konklusjonen er entydig: Vaksinering er viktig.   Foto: Illustrasjonsbilde: Scanpix

Vi vet også at helsepersonell i altfor liten grad tar vaksinen.

Leder

Vi er i gang med en ny influensasesong. I ukene framover vil flere av oss bli sjuke. For de fleste friske mennesker er influensa en plage, men også forbigående. For noen få er influensa farlig og i verste fall dødelige.

Heldigvis har vaksinering gjort at flere liv spares under utbrudd av influensa. I dag er det klare råd om at alle utsatte grupper, som eldre og kronisk sjuke skal vaksinere seg. Men i nyere tid har også helsemyndighetene anbefalt at flest mulig av oss tar influensavaksine. Det er et godt råd.

Faren for alvorlig sjukdom og i verste fall dødsfall har vi vært kjent med. En ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser også at influensasesongen er dyr og ressurskrevende for samfunnet. – Tallene viser at det årlige influensautbruddet er en stor belastning for helsetjenesten, sier overlege Siri Helene Hauge ved FHI. Hun viser til følgende funn:

l Om lag to prosent av befolkningen blir hvert år diagnostisert med influensa.

l Fastlegene utfører over 120.000 konsultasjoner vedrørende influensa hvert år.

l Influensapasienter står for rundt 15.000 døgnopphold på sjukehus.

l Dødsfall skjer oftest hos eldre, men hvert år dør også unge.

Den årlige influensavaksinen er det beste tiltaket for å redusere de alvorlige følgene. Men vi vet at bare en drøy firedel i risikogruppa tar vaksine. Vi vet også at helsepersonell i altfor liten grad tar vaksinen. Det er alvorlig og urovekkende.

Det er viktig at vi fortsetter å jobbe for økt vaksinasjonsdekning. I snitt dør årlig 900 personer i Norge av influensa, ifølge Folkehelseinstituttet. Rundt 1,5 millioner mennesker har økt risiko for alvorlige komplikasjoner eller død.

Det er viktig at flest mulig vaksinerer seg, og ekstra viktig at helsepersonell med pasientkontakt gjør det. Når vi ser hvor stor belastning influensa er på helsevesenet, er det god grunn til at ansatte holder seg friske ved utbrudd. Høg vaksinasjonsgrad i samfunnet reduserer belastningen.