LEDER MANDAG 28. JANUAR 2019

Cruiseturistene er til glede og bekymring

Det er lett å bli blendet av enorme cruiseskip med flere tusen gjester om bord.

MASSETURISME: Cruiseskipene blir større og større, og har i gjennomsnitt 1.661 passasjerer om bord. Hva blir igjen av verdiskaping lokalt i Romsdal? 

Leder

Om noen få måneder setter en rekke cruiseskip kursen mot Møre og Romsdal for å oppleve norsk natur på sitt vakreste. Fjordene regnes som ett av de fremste salgsargumentene cruisenæringa har for å tiltrekke seg gjester. I løpet av 20 år har antall cruiseturister blitt firedoblet til rundt 800.000 turister. Når så mange turister strømmer til området vårt, er vi opptatt at det skjer verdiskaping lokalt, arbeidsplasser og lønnsomhet.

I forrige uke skrev vi om at Romsdalsmuseet hadde økt besøket av turister fra cruiseskipene, fra 7.766 i 2017 til 14.367 besøkende i 2018. Svært hyggelige tall for Romsdalsmuseet i Molde.

Når tilstrømningen av cruiseturister øker, er det god grunn til å se hva denne formen for masseturisme legger igjen av penger lokalt. Forsker Svein Larsen ved Universitetet ser ingen god grunn til å hylle stadig nye rekorder for cruiseanløp. Årsaka er blant annet at cruiseturistene legger igjen mindre penger på land enn andre turister. Og sjøl om cruiseturistene får flere tilbud i land, bruker de ikke mer penger. En studie viser at cruiseturisten bruker 314 kroner per dag i land, mens en landturist bruker 489 kroner i døgnet, da er overnattingsutgifter holdt utafor. Forklaringen er ikke ulik den vi opplever for eksempel på all inclusive-hotell i Syden: Forretningsideen er at gjesten bruker mest mulig av pengene om bord, på servering, underholdning og noen utflukter som cruiserederiet også tjener godt på. På anløpsstedene er havnene eid av det offentlige, og for dem er cruiseanløp god butikk. Transportøkonomisk Institutt har regnet ut at havnene tar inn cirka 400 kroner for hver cruisepassasjer for havnetjenester.

Det er lett å bli blendet av enorme cruiseskip som legger til kai med flere tusen gjester om bord. Alle anløpshavner ønsker cruiseskipene velkommen. Vi må forholde oss til cruisenæringa som all annen næringsvirksomhet; se på klimautslipp og forurensing, overbelastningen på naturen, og at det skapes verdier lokalt som gir arbeidsplasser. Kanskje er mindre skip, med elektrisk drift i fjordene, bedre enn gigantskip. Det er fullt mulig å styre denne formen for masseturisme inn på spor som ivaretar både naturen og lokal verdiskaping, men det krever at vi vet hva vi sier ja til og hva vi må styre unna.