LEDER FREDAG 11. JANUAR 2019

Riktig å kutte på kostbar stein

Viktig prosjekt: Det er naturlig at byplanleggerne ønsker at prosjektet skal bli så bra som mulig. Samtidig må politikerne passe på at budsjettet holdes.  Foto: Bjørn Brunvoll

Ved å passe på kostnadene og samtidig fokusere på innholdet i Sjøfronten kan man skape den positive oppmerksomheten som prosjektet fortjener.

Leder

Sjøfronten i Molde blir dyrere enn planlagt. Samtidig ønsket kommunen å legge indisk granitt over store deler av Torget. Dette var bakteppet da formannskapet i Molde møttes til ekstraordinært møte om valg av stein. I møtet var det en omfattende debatt om manglende budsjettstyring i kommunale byggeprosjekt. Et spareforslag fra Terje Tovan (Borgerlisten) ble til slutt vedtatt med knappest mulig margin.


Ber kommunen spare inn på dyr stein. Planleggerne er betenkt

– Det som skjer oppå steinen, er viktigst, sier Britt Janne Tennøy (H)

Et knapt flertall vil spare inn på stein til Torget. – Du legger vel ikke to typer parkett på stuegolvet ditt, heller, advarte Venstre.


Sjøfronten er et stort og viktig prosjekt for utviklinga av Molde. Romsdals Budstikke har flere ganger gitt støtte til prosjektet på lederplass. Samtidig mener vi at det er viktig at man har streng budsjettdisiplin på slike prosjekt. Så langt kan det se ut som om Sjøfronten 1 og Sjøfronten 3 til sammen blir rundt 40 millioner kroner dyrere enn planlagt. Med et slikt bakteppe skal politikerne være svært forsiktig med å godkjenne nye overskridelser. Sjølsagt ønsker byutviklerne at prosjektet skal bli så bra som mulig, og de argumenterer godt og faglig for sitt ønske om å bruke den indiske granitten. Likevel tror vi det er riktig å sette på bremsene. I denne saka ble svaret å kutte på rammen til kostbar stein.

To utbrytere fra Høyre var med på å sikre flertall for spareforslaget. Britt Janne Tennøy og Gerd Marit Langøy gikk til det uvanlige skrittet å forlate posisjonen da det skulle stemmes. – Det er det som skjer oppå steinen, som skaper byen. Det er der innbyggerne møtes, sa Tennøy under debatten. Faren når et offentlig byggeprosjekt går over budsjettrammene er at det skapes en avstand mellom prosjektet og vanlige folk. Det kan føles urettferdig, men valg av kostbar indisk stein kan skape en slik avstand. Derfor tror vi at representanten Tennøy er inne på noe viktig i sitt innlegg. Ved å passe på kostnadene og samtidig fokusere på innholdet i Sjøfronten kan man skape den positive oppmerksomheten som prosjektet fortjener.

Politikk blir til gjennom gode debatter og meningsbrytninger. I denne konkrete saka var det Borgerlisten som kom med forslaget. Både i debatten og under avstemningen så man at de vanlige politiske skillelinjene i formannskapet ikke var like tydelige. Kanskje er det en indikasjon på at vi er inne i et valgår.