LEDER TORSDAG 3. JANUAR

Mannfolk må ta ansvar i trafikken

UTSATT I TRAFIKKEN: – Over halvparten av alle omkomne er menn over 45 år, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.  Foto: NTB scanpix

Men voksne menn som kjører med for stor fart er overrepresentert.

Leder

Godt voksne menn er mest utsatt for å bli drept i en trafikkulykke i Norge. Over halvparten av dem som omkom i trafikkulykke i 2018, var menn over 45 år. Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men voksne menn som kjører med for stor fart og omkommer i møte- og utforkjøringsulykker er overrepresentert på statistikken.

I alt 108 personer mistet livet på norske veger i 2018. Det er to flere enn i 2017, men de laveste tallene på mer enn 75 år. For eksempel omkom 133 personer i trafikkulykker på norske veger i 1950.

Norske veger har vært de tryggeste i Europa tre år på rad, og ser ut til å bli det i 2018 også. Antallet omkomne i trafikken har hatt en positiv trend siden 1970, da 560 ble drept på vegene. Tar man med at dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høgere, skulle hele 1.920 ha omkommet i trafikken dersom vi hadde hatt samme risiko som i 1970. – Vi er selvsagt glad for rekordlave tall. Men dette er ingen hvilepute. Hver eneste ulykke er en for mange. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i et intervju med NTB.

Nullvisjonen har vært det strategiske målet for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge i mange år. Her er målet at vi skal ha null drepte og hardt skadde i trafikken i Norge. Et mål som kanskje er umulig, men som viser at forebyggende arbeid kan gi veldig gode resultat.

Dessverre er dem som er mest utsatt for alvorlige ulykker, kanskje de som er minst påvirkelig for å lytte til gode råd. Undersøkelser har vist at godt voksne menn ofte kjører for fort, og ofte sløyfer viktige sikkerhetsråd som å bruke bilbelte. Tar vi med stor tro på egne ferdigheter er kombinasjonen livsfarlig. Det er tallenes klare tale.

Voksne mannfolk må ta større ansvar i trafikken. Det gjøres best ved å senke farten.