LEDER ONSDAG 27. DESEMBER

Nye endringer for bompenger

BOMPENGER: Det koster å passere Tresfjordbrua. I 2019 vil vi se endringer i prismodellen for bompenger.  Foto: Olav Skjegstad

Når elbil-andelen øker til over 20 prosent, må også elbilene betale.

Leder

9. januar er det styremøte i Eksportvegen AS. Det møtet blir viktig for alle som i dag kjører mye over Tresfjordbrua. Eksportvegen er nemlig ett av tre bompengeselskap som står utenfor de fem store regionale selskapene i Norge. Dersom det lokale selskapet fortsatt skal stå utenfor, venter store investeringer og kraftig økning i årlige driftsutgifter. Økonomien kommer til å bli slik at Eksportvegen AS, som kontrolleres av kommunene Rauma, Vestnes og Ålesund, trolig ikke har annet valg enn å gå inn i Vegamot, som er det regionale selskapet for Trøndelag og Møre og Romsdal.

Vegamot vil ikke akseptere rabattordninger på 50 prosent for storforbrukerne av brua. Når det i dag koster 270 kroner for et vogntog å passere, skjønner man at dette vil utgjøre store summer for transportører som bruker Tresfjordbrua ofte. Prisen for vogntog vil gå noe ned, men ikke så lavt som den prisen storbrukerne betaler i dag. Og prisen vil bli lik for alle vogntog. For personbiler med brikke vil det bli en rabatt på 20 prosent med Vegamot.

Styret i Eksportvegen AS har vedtatt å innføre bompenger også for elbiler – til forargelse for alle i Vestnes som har kjøpt seg elbil for å ta seg billigere fram i kommunen. Bompengene for elbil innføres tidligst fra sommeren, dersom forslaget går gjennom i Vegdirektoratet. Med maks rabatter vil en passering koste 45 kroner for fossilbiler og 22,50 for elbiler.

Dersom Vegamot overtar for Eksportvegen, vil elbiler med dagens regelverk passere gratis. Men gratisordningen er under press. I Bergen har man for eksempel nådd 20 prosent-grensa med elbiler, noe som utløser bompenger også for disse. Her løser man det ved at elbilsjåførene betaler i prosent av den ordinære bomavgiften det samme som det er andel elbiler. Det vil si at dersom 25 prosent av bilene som passerer er elbiler, betaler disse 25 prosent av hva det koster for en bensin- eller dieseldrevet bil å passere.

Slike ordninger vil vi se flere av framover – trolig også i vårt distrikt. Det er fortsatt et mål å få alle biler bort fra fossilt drivstoff.