LEDER TORSDAG 29. NOVEMBER

Farlig historieløshet

UT AV HISTORIETIMEN: Kan vi ha et historiefag som ikke forteller om holocaust (bildet) og grusomhetene under andre verdenskrig? Det er utenkelig.  Foto: NTB scanpix

Nesten proporsjonalt med økende historieløshet og manglende kunnskap.

Leder

Skal historiefaget i Norge ikke fortelle elevene om andre verdenskrig og jødeutryddelsen nazistene sto for? Det var avisa Klassekampen som onsdag kunne melde at i et nytt forslag til læreplan i historiefaget, er 2. verdenskrig og holocaust tatt bort. Læreplanene i norsk skole skal gjøres relevante for framtida, og innholdet skal endres. Det gjelder alle fag. Mange reagerer på at viktige deler av vår historie nå kan bli utelatt i planene.

– En utenkelig utelatelse, mener Ervin Kohn, forstander i det mosaiske trossamfunn og nestleder for kommunikasjon ved Antirasistisk Senter. Han får også støtte av flere i fagmiljøet. Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen og Den norske historiske forening (Hifo), er blant flere som har uttalt seg kritisk til retningen i planen.

Vi vet at antisemittismen har framvekst i vår tid. Nesten proporsjonalt med økende historieløshet og manglende kunnskap om hva som faktisk skjedde under andre verdenskrig.

Tidsvitnene er i ferd med å forsvinne over hele Europa, og mange ønsker å fornekte et av de mørkeste kapitler i menneskehetens historie. En ny undersøkelse tv-kanalen CNN har gjort om kunnskapsnivået blant europeere om holocaust, viser at rundt en tredel har liten eller ingen kjennskap til jødeutryddelsene.

Samtidig vet vi at norske lærere oftere og oftere blir konfrontert med historieforfalskning og konspirasjonsteorier i skolen. Lærer Sjur Aaserud har i et leserinnlegg i Aftenposten advart mot at konspirasjonsteoriene har inntatt klasserommet. Teorier som har sitt utspring i de mørkeste avkroker på internett, og som må motbevises av lærere og av historiefaget. Det blir tyngre hvis historiefaget ikke berører det som faktisk skjedde.

Forslaget til nye læreplaner er fortsatt ute til høring og mye arbeid gjenstår før den blir vedtatt. Utdanningsdirektoratet forteller at det i mars 2019 skal komme en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene.

Vi håper de mange tunge innspillene som advarer mot å kaste ut viktige og sentrale deler av vår nære historie blir hørt. Bare den som kjenner sin historie, kan unngå at feilene gjentas.