LEDER TIRSDAG 27. NOVEMBER

Nører opp under fogderikampen

FOGDERIKAMP: Frank Sve (Frp) har startet valgkampen tidlig, og ser ikke ut til å bry seg om å tekkes mulige velgere i Romsdal.  Foto: Kjell Langmyren

Angrepet mot ansatte i fylkeskommunen er ufint.

Leder

Frank Sve prøver å bli fylkesordfører i Møre og Romsdal etter valget neste høst. I så fall skal Frp-politikeren være ordfører for både Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. De siste ukene har han kjørt en ensidig kamp mot Molde og Romsdal. Det er tre saker han har hengt seg opp i. Ålesund vil ha nytt fengsel. Det forstår vi godt, og det forstår også romsdalspolitikerne. Men Frank Sve har ingen sans for at de kan be om at det også blir tatt hensyn til at vi har et stort fengsel på Hustad som også fortjener oppmerksomhet. Det faller ham også svært tungt for brystet at noen kan finne på å legge vekt på fylkesordførerens bekymring for fylkesøkonomien når anbudene på Nordøyvegen sprekker i milliardklassen. Dette var tema i fylkesutvalget mandag, og vegprosjektet skal opp til endelig vedtak 11. desember. Siste utspill fra Sve var å flytte mellom 80 og 100 arbeidsplasser fra Molde til Ålesund og Kristiansund. Dette med bakgrunn i at noen ansatte i Statens vegvesen skal få fylkeskommunen som arbeidsgiver som en del av regionreformen.

Det fikk Romsdal Regionråd (ROR) til å ta bladet fra munnen i helga. Når det gjelder arbeidsplassene, har ROR hatt et samarbeid med kollegene på Sunnmøre og på Nordmøre der det er enighet om at nye statlige arbeidsplasser skal forsøkes lagt til nord- og sørfylket framfor Romsdal. Dette er ikke nok for Sve. Han vil også flytte dagens arbeidsplasser.

Frp-politikeren kjører et rått sunnmørsløp mot Romsdal og prøver å få nordmøringene med seg. Han har åpenbart innsett at han er politisk uspiselig i Romsdal med tanke på valget neste år. I et innlegg i Sunnmørsposten for et par uker siden skrev han at «sterke krefter på Molde og i fylkeshuset gang etter gang bevisst forsøker å stikke kjepper i hjula til større prosjekt og nødvendig utvikling på Sunnmøre». Han mener sunnmøringene må våkne opp, for Molde har fått ny skole til 520 millioner kroner på Romsdal vgs. og opprusting for 400 millioner i Fannefjordstunnelen.

Angrepet mot de ansatte i fylkeskommunen er ufint og nører bare opp til en ødeleggende fogderikamp. Og det er ikke en mulig framtidig fylkesordfører verdig.