LEDER TIRSDAG 13. NOVEMBER

Skuespill eller realitetsorientering?

Tøffe tak: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik advarer om de økonomiske konsekvensene med en så dyr utbygging som det er lagt opp til med Nordøyvegen. Foto: Richard Nergaard 

Det er fylkesrådmannens plikt å fortelle om konsekvensene.

Leder

Da Stortinget i juni sa ja til bompengeinnkreving på Nordøyvegen i juni, hadde det store vegprosjektet passert det siste nåløyet for lansering. Fylkestinget i Møre og Romsdal hadde enstemmig gått inn for prosjektet, og alt lå til rette for stor utbygging. Nå er det plutselig stor usikkerhet og krangel om hvor lurt det er å realisere vegplanene slik de foreligger i dag.

Det er planlagt en 37 km lang veg om skal knytte 2.900 personer som i dag bor på øyene Harøya, Fjørtofta, Flemsøya, Haramsøya og Lepsøya til fastlandet. Da er det slutt på ferjer, og ikke minst vil det rike næringslivet tett på havet få en helt ny hverdag med fastlandsforbindelse.


Nordøyvegen betyr at fylkeskommunen må ta opp 1,9 milliarder kroner i lån:

– Vil avlyse anbudskonkurransen

Nordøyvegen blir dyrere å bygge enn fylkeskommunen har penger til. Fylkesrådmannen anbefaler at anbudskonkurransen avlyses. Så skal fylkeskommunen jobbe videre med prosjektet for å se om det er mulig å bygge Nordøyvegen rimeligere.


Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har ansvar for å legge fram de økonomiske konsekvensene av utbyggingen. Det bildet han tegnet av fylkesøkonomien mandag, viser alvoret i å binde seg til en slik gigantinvestering som Nordøyvegen vil være. Det er snakk om årlige innsparingsbehov på 250 millioner kroner i året. Guttelvik viser til at Møre og Romsdal kan havne på Robek-lista sjøl uten Nordøyvegen, og det vil lamme fylkets investeringsmuligheter i åra framover. Da anbudene for Nordøyvegen kom, viste de at prisen blir langt høgere enn forutsatt.

Det ble også lagt fram ei liste over tiltak som må vente på grunn av vegutbyggingen. Det vil ramme en rekke videregående skoler som trenger renovering, blant annet Fræna og Gjermundnes, men også en rekke skoler i de andre fogderiene. Også en rekke andre vegprosjekt, bruer og tunneler vil få utsatt utbedringer til etter 2030.

Guttelviks svartmaling av økonomien er ikke populær på ytre Sunnmøre som har ønsket seg denne vegen i flere tiår. Frank Sve går som vanlig lengst og kaller det hele et skuespill. Han kjøper ikke tallene som Guttelvik presenterer.

Det er fylkesrådmannens plikt å informere om konsekvenser, og så får politikerne velge å ta hensyn til dette eller prioritere annerledes når de skal bestemme seg for hva de vil gjøre med videre anbudsrunder om Nordøyvegen.