LEDER TORSDAG 8. NOVEMBER

Derfor publiserer vi skattelistene

ÅRLIG: Skattelistene er her igjen – til glede og forargelse for mange hvert år på denne tida av året. 

Det er viktig å huske at skattelistene ikke viser hele bildet.

Leder

Romsdals Budstikke har også i år valgt å publisere skattelistene. På Rbnett kan du gå inn og finne topplistene for inntekt, formue og skatt i hver kommune. Mange har kritisert mediene som hvert år kommer med disse skattelistene. Slik det ble praktisert mange steder gjennom flere år, deler vi kritikken. Det ble mer som underholdning, og flere steder kunne idrettslag tjene penger på å selge de komplette listene for hver bygd.

Tidligere satt avisene på skattekontoret og skrev av listene. Andre kunne også sette seg ned i ro og mak og bla i skattelistene. I dag er alt digitalt, og du kan sjekke andres lønn gjennom søk på Skatteetatens nettsider. For å unngå snoking fra misunnelige naboer eller slektninger registreres nå alle innsyn i skatteopplysningene dine. Om noen har vært og sjekket dine skattetall, kan du få se hvem de er. Dette begrenser mye av snokingen og sladderen. Mediene har også begrenset topplistene slik at disse viser langt færre navn enn tidligere. Disse endringene har vært til det bedre.

Åpenhet om skatt er en viktig del av det norske demokratiet og det er med å holde oppe tilliten til skattesystemet. Store deler av det norske velferdssystemet finansieres av skatteinntekter, og skattelistene viser hvem som bidrar mest til fellesskapet gjennom personlig inntekt. For noen oppleves denne åpenheten ubehagelig, og det er i mange tilfeller forståelig. Men fordelene med åpenheten veier tyngre enn de ulempene noen føler de blir utsatt for.

Det er nyttig å vite hvordan rikdommen er fordelt i samfunnet. Øker forskjellene? Hvorfor tjener enkelte grupper mye mer enn andre? Burde noen bidra mer til fellesskapet? Det er viktig å huske at skattelistene ikke viser hele bildet. Skattbar inntekt er ikke det samme som står på lønnsslippen. Her er alle fradrag trukket fra. På formuen er gjelda trukket fra. Eiendom er også skattemessig verdsatt lavere enn reell markedsverdi.

Skattelistene gjør det vanskeligere å skjule svart arbeid og penger tjent på kriminell virksomhet. Vi tror åpne skattelister er med på å styrke skattemoralen i Norge.