LEDER ONSDAG 7. NOVEMBER

Ledere må vise mer moderasjon

REFSER LØNNSFEST: Riksrevisor Per-Kristian Foss ber om at styrene viser moderasjon ved fastsettelse av fastlønn og bonus til daglig leder i statlige selskap.   Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Er statlige lederlønninger blitt eksempelet på det motsatte.

Leder

Lønningene til mange styremedlemmer og ledere i statlige selskap har økt betydelig mer enn lønnsveksten ellers i samfunnet. Det viser en gjennomgang Riksrevisjonen har gjort av 45 statlige selskap.

Lønnsfesten i statlige selskap har pågått over mange år og ser ikke ut til å bremse opp. Siden 2012 har direktørlønningene i staten økt nær seks ganger mer enn lønna til vanlige lønnsmottakere. Direktørene har de fire siste åra i gjennomsnitt fått 334.000 kroner mer i fastlønn, mens gjennomsnittet for alle lønnstakerne er 57.000 kroner.

Samtidig har landets toppbyråkrater hatt nesten dobbelt så kraftig lønnsvekst som vanlige lønnsmottakere de fire siste åra. Mens ledere i staten har økt lønna med 21,6 prosent, har vanlige folk måttet klare seg med 12 prosent.

Utviklinga er usolidarisk og sakner en logisk forklaring. Det er ikke noe som tyder på at den voldsomme økningen i lederlønningene gir bedre ledelse eller bedre resultat for virksomhetene. Heller det motsatte.

Mens regjeringa har henstilt om moderasjon, er statlige lederlønninger blitt eksempelet på det motsatte. Det er uheldig, ikke minst siden den norske modellen bygger nettopp på at partene i arbeidslivet skal vise moderasjon. Det er ikke mulig å be vanlige lønnsmottakere vise moderasjon, når lederne har en så mye bedre lønnsutvikling. Når staten blir lønnsdriver for ledere rammer det også privat sektor.

Det er ingen sammenheng mellom høg lønn og godt lederskap. Forskning viser faktisk ofte det motsatte. Virksomheter med moderate lederlønninger har oftere bedre resultat og gir bedre avkastning enn lønnsvinnernes selskap.

Lederlønninger i det offentlige skal være konkurransedyktige i det norske markedet, men ikke lønnsledende. Å bremse en statlig pengeadel er politikernes ansvar.