LEDER TIRSDAG 6. NOVEMBER

Rundkjøring kan bedre ulykkespunkt

TRYGG AV - OG PÅKJØRING: Ulykkeskrysset ved Holamyra i Malmefjorden må utbedres med ei rundkjøring. Prosjektet må inn på prioriteringslista neste år.   Foto: EIRIK HEEN

Realistisk kan ny rundkjøring ved Holamyra i Fræna stå ferdig om et par års tid.

Leder

Det haster med å få bygget en sikker vegløsning for av- og påkjøring fra storhandelområdet på Holamyra i Malmefjorden. Forrige uke var tre biler involvert i et trafikkuhell på stedet. Trafikken er tett langs fylkesveg 64 forbi Holamyra, og kommer til å fortsette å øke i åra som kommer.

Storhandelområdet på Holamyra har blitt ei suksesshistorie om et ubenyttet myrområde som i da er gjort om til et handelsområde med stor aktivitet. Det er ikke rart at Fræna kommune har ivret etter å få etablert næringsvirksomhet og arbeidsplasser der. Så kan vi undres over: Var det ingen som så hvordan en trafikksikker avkjøring og påkjøring måtte bli, og stilte krav om det i forbindelse med at kommunen godkjente reguleringsplanen for området?

Vegen gjennom Malmefjorden eies av fylkeskommunen. Men fylkeskommunen har ikke penger klar til å bygge rundkjøringer eller nye vegkryss etter hvert som nye næringsområder eller boligfelt bygges. Møre og Romsdal fylkeskommune har hvert år en sum penger som brukes til trafikktryggingsformål, på fagspråket kalt TS-midler. Men når potten er på rundt 25 millioner kroner og hele fylket skal kjempe om penger derfra, er man avhengig av å følge ei prioriteringsliste. På denne lista står ikke rundkjøring på Holamyra de neste ti åra. Prioriteringslista vedtas av fylkespolitikerne, ikke av Statens vegvesen.

Skal vegen forbi storhandelområdet på Holamyra i Fræna bli tryggere, er første bud å få prosjektet rundkjøring inn på fylkeskommunens prioriteringslista. Første mulighet kommer våren 2019, da skal investeringsprogrammet vurderes på nytt. Ballen ligger nå hos Fræna kommune, og vi er overbevist om at Fræna kommer til å legge både arbeid og politisk trøkk i å få presentert planen for rundkjøring som er trafikktryggingsprosjekt for fylkespolitikerne. I det øyeblikket prosjektet er inne på investeringsprogrammet, kan kommunen forskottere byggingen og få pengene tilbake når turen har kommet til Fræna. Realistisk kan ny rundkjøring stå ferdig om et par år. Inntil da må skilting og redusert fartsgrense til for å gjøre av- og påkjøringen til Holamyra så trygg som mulig.