LEDER FREDAG 2. NOVEMBER

Tilrettelegging gir mest helsegevinst

Viktig for folkehelsa: Kortreiste turopplevelser, som her rundt Elnestangen i Fræna, gir flere muligheten til et mer aktivt liv. Foto: Oddbjørn Harnes  Foto: Oddbjørn Harnes

Det skaper økt aktivitet og flere vil på tur, hvis det legges til rette for det.

Leder

Nordmenn sliter med overvekt, og vi blir flere og flere som kan ha godt av å bli noen kilo lettere. I dag er 70 prosent av den norske befolkningen overvektige, viser tall fra Helsedirektoratet.

Ut på tur – aldri sur er et kjent norsk munnhell, men det er dessverre slik at vi oftere sitter i sofaen framfor å være på tur. Undersøkelser viser at det er langt mellom forsett og det vi faktisk gjør.

Vi vet at det skaper økt aktivitet og flere på tur, hvis det legges til rette for bedre turveger/stier og liknende. Eksemplene fra vårt lokalmiljø er mange. Men en ny rapport viser at Kommune-Norge ikke prioriterer friluftsliv for å bedre folkehelsa.

Det er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har laget rapporten, som forteller at landets kommuner mangler penger og kompetanse i å planlegge for det lokale friluftslivet. – Når man først bruker penger på aktiviteter, så er det ofte store anlegg og idrettshaller som blir prioritert. Friluftsliv og lavterskeltilbud stiller langt bak i køa, sjøl om kanskje størsteparten av befolkningen har behov for nettopp de små tiltakene, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, til NRK.

Utallige undersøkelser om friluftslivets betydning forteller det samme: Natur og friluftsliv gjør oss godt. Samfunnet kan spare enorme summer på bedre helse ved at flere kommer seg oftere på tur. Veldig mange inaktive ønsker nettopp å bruke friluftsliv for å komme bedre i form.

Kortreiste og lett tilgjengelige turopplevelser som alle kan nyte godt av er trolig den aller beste oppskriften. Turløypene i Moldemarka og turløypa rundt Elnestangen i Fræna er gode eksempler på dette. Tilrettelegging i tilgjengelig terreng er en god løsning.

Vår store utfordring er å holde oss friske – og yrkesaktive. Mer av offentlige midler bør brukes på å styrke det minst krevende og mest tilgjengelig friluftslivet.