LEDER TIRSDAG 30. OKTOBER

Håpløst lang tid før Gjemnes-avklaring

Stemte mot: Gjemnes kommunestyre vil ikke gi slipp på Indre Gjemnes. Nå har de ventet lenge nok på en statlig avklaring på grensejusteringen.  

Vi kan oppleve at en annen regjering får denne saka i fanget.

Leder

I juli 2016 sendte Angvik bygdelag søknad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å få bryte ut av Gjemnes kommune og bli en del av den nye storkommunen Molde. To år og tre måneder seinere vet ikke folk i Angvik og resten av Gjemnes hva som blir myndighetenes svar på dette. Fylkesmannen har støttet søknaden om at Angvik skolekrets får bytte kommune, og siden i mars i år har søknaden ligget til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På spørsmål fra Romsdals Budstikke sier statssekretær Aase Marthe Horrigmo at hun ikke har noen dato for når saka blir avgjort.


Har ventet på avklaring om grensejustering grenseløst lenge

Svaret fra departementet lar vente på seg: – Det er respektløst

Angvik bygdelag venter og venter og venter på en avgjørelse om det blir grensejustering eller ikke. Departementet har ingen svar. – Det er respektløst. Venter de på ei ny regjering? spør Terje Angvik.


Tidligere har departementet antydet svar før sommerferien, og deretter etter sommerferien. Nå har julebrus og kakemenn havnet i butikkhyllene, og departementet vet fortsatt ikke når de kan komme med en avklaring.

Hvis resultatet i departementet blir det samme som hos Fylkesmannen, får det konsekvens for resten av kommunen som sjøl har vedtatt å fortsette som egen kommune. Om Indre Gjemnes forsvinner til Molde, blir det en svært amputert kommune som kanskje må søke seg til en av nabokommunene.

Nå skal norske kommuner vedta budsjett for neste år og økonomiplaner videre framover. For Gjemnes blir det helt håpløst å lage økonomiplan når politikerne ikke vet om de skal fortsette som egen kommune eller om deler av kommunen forsvinner. Dette gjelder også for åtte andre kommuner, og departementet sier de gjør en «grundig vurdering».

Grundig eller ikke – det haster med å få til denne avklaringen. De politiske partiene er i full gang med sine nominasjoner for neste års kommunevalg. I Gjemnes er dette heller vanskelig, ettersom de ikke vet om de kan sette opp kandidater fra Indre Gjemnes – og om de i det hele tatt skal ha noen egne lister for Gjemnes. For innbyggerne i Indre Gjemnes er det også en helt umulig situasjon å gå og vente i over to år før de kan få svar i en så viktig sak. Hvis dette trekker ytterligere ut, kan vi oppleve at en ny regjering får saka i fanget.