LEDER FREDAG 26. OKTOBER

Lavere fartsgrenser vil spare flere liv

LAVERE FART: Høy fart er en av de viktigste årsakene til ulykker. Ofte kan bare en liten reduksjon i hastigheten være forskjellen mellom liv og død.  Foto: NTB scanpix

Hvor viktig fart er for forskjellene på liv og død ved en ulykke.

Leder

Ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) kan tallet på antall trafikkdrepte i Norge gå ned med 25 prosent hvis man setter ned enkelte fartsgrenser med ti kilometer i timen. Rapporten fra TØI er laget på oppdrag fra Vegdirektoratet. Den ser på hvilke tiltak som må settes i verk for å kunne oppfylle den såkalte Nullvisjonen for drepte og skadde i trafikken.

Nullvisjonsfartsgrenser innebærer at dagens fartsgrense på 50 km/t settes ned til 40, at dagens veier med 60 km/t får 50 km/t og at fartsgrensen på 80 km/t senkes til 70. På veier med midtdeler er det mulig å ha en høyere fartsgrense enn 80 km/t, ifølge rapporten. Fartsgrensene i Norge har stort sett vært uendret siden 1965, med unntak av motoveiene hvor det på enkelte strekninger i Norge er tillatt å kjøre 110 km/t.

Forskaget om å senke fartsgrensene møter naturlig nok også motstand. Men kanskje skyldes det først og fremst at vi ikke har skjønt hvor viktig fart er for forskjellene på liv og død ved en ulykke. Dersom fartsgrensene settes ned slik rapporten viser, vil det hvert år redusere antall drepte i trafikken med mellom 20 og 35, og antall hardt skadde med mellom 70 og 135, i følge TØI.

Det er ikke bare i Norge at lavere fartsgrenser har vært tema. I sommer ble maksimal fartsgrense utenfor tettbebyggelse i Frankrike redusert fra 90 til 80 km/t. Begrunnelsen i Frankrike var den samme som i Norge, håpet om å redusere antallet alvorlige ulykker og dødsfall i trafikken. Protestene har også vært voldsomme.

Vi mener at det på enkelte ulykkesutsatte steder er helt riktig å sette ned fartsgrensene fra slik de er i dag. I norsk trafikk har utviklingen vært veldig positiv over mange år. Vi har redusert antallet dødsofre i trafikken på en måte få andre land har greid.

Men fortsatt er kvaliteten på mange norske veger skremmende dårlig. Løsningen kan ikke bare være å sette ned fartsgrensen på disse strekningene, men like mye å bygge bedre veger som blant annet må ha midtdelere.