LEDER ONSDAG 3. OKTOBER

Erna vil stramme inn pengebruken

EN FORSIKTIGERE ERNA: Statsminister Erna Solberg har forberedt folk på at staten neste år kommer til å være mer forsiktig i bruken av oljepenger.  Foto: Erik Birkeland

Kommunene er på mange måter helt prisgitt pengene de får fra staten.

Leder

Det er slutt på ekstrapengene fra oljefondet til alle gode formål når regjeringa til Erna Solberg legger fra statsbudsjettet for 2019. Selve presentasjonen er det finansminister Siv Jensen (Frp) som foretar mandag 8. oktober, men statsminister Erna Solberg har for lengst varslet at det må strammes inn på pengebruken. Forklaringen er enkel: Når økonomien i privat sektor går godt, kan ikke staten fortsette å pøse inn enda mer oljepenger.

De siste åra, etter oljenedturen i 2014, har staten brukt stadig mer penger fra oljefondet for å holde oppe aktiviteten og sikre at flest mulig har hatt jobb. Når Norge nå opplever vekst igjen, må vi forberede oss på en langt mer gjerrig pengebruk fra regjeringa. Mye av pengebruken er likevel låst fast av politiske vedtak: satsingen på jernbane i østlandsområdet og på vegbygging i hele landet ligger fast slik det er satt opp i Nasjonal Transportplan. Norge har også forpliktet seg til å bruke mer penger på forsvar, og skolen har fått et løft gjennom normen for hvor mange lærere det skal være. I helsesektoren har regjeringa forpliktet seg til enda bedre helsehjelp til dem som sliter med rus eller psykiske lidelser. Når disse store sektorene har fått sitt, blir det ikke mye ekstra til andre gode formål.

Kommunene får trolig merke tilstrammingen ved at regjeringa vil senke makssatsen for eiendomsskatt, som er en av de få inntektskildene kommunene rår over. Kommunene er på mange måter helt prisgitt pengene de får fra staten. Regjeringen bør se hvor tungt mange kommuner sliter med spesielt eldreomsorgen og institusjonsplasser ettersom befolkningen blir stadig eldre. Også barnevernet krever mye av kommunene.

For Møre og Romsdals del er vi spent på om regjeringa er villig til å rette opp det urimelige med at dette fylket ikke får nok penger til å dekke dagens ferjetilbud. Når nye miljøferjer tas i bruk, går kostnadene i været. Det er et rimelig krav at Møre og Romsdal får mer penger til å dekke de reelle ferjekostnadene, slik at man slipper å redusere ferjetilbudet. Svaret får vi om noen få dager.